மூலதன வரையறை

செயல்பாட்டு மூலதனம் என்பது ஒரு நிறுவனத்தின் தற்போதைய சொத்துக்களின் தற்போதைய கடன்களின் கழித்தல் ஆகும். இதன் விளைவாக ஒரு நிறுவனத்தின் குறுகிய கால பணப்புழக்கத்தின் பிரதான நடவடிக்கையாக கருதப்படுகிறது. வலுவான நேர்மறையான மூலதன இருப்பு வலுவான நிதி வலிமையைக் குறிக்கிறது, அதே நேரத்தில் எதிர்மறை பணி மூலதனம் வரவிருக்கும் திவால்நிலையின் குறிகாட்டியாகக் கருதப்படுகிறது. ஒரு வணிகத்தின் செயல்பாட்டு திறன், கடன் கொள்கைகள் மற்றும் கட்டணக் கொள்கைகள் அதன் செயல்பாட்டு மூலதனத்தில் வலுவான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன.

நடப்பு சொத்துக்களின் தற்போதைய கடன்களுக்கான 2: 1 விகிதம் ஆரோக்கியமானதாகக் கருதப்படுகிறது, இருப்பினும் இந்த விகிதம் தொழில்துறையால் மாறுபடும். பணப்புழக்க சிக்கல்களைக் குறிக்கக்கூடிய எந்தவொரு சரிவுகளையும் அல்லது திடீர் சொட்டுகளையும் கண்டுபிடிக்கும் நோக்கத்துடன் இந்த விகிதம் ஒரு போக்கு வரியிலும் மதிப்பாய்வு செய்யப்படலாம்.

பணி மூலதனத்தைக் கணக்கிடுவதற்கான எடுத்துக்காட்டுக்கு, ஒரு வணிகத்தில், 000 100,000 பெறத்தக்க கணக்குகள், $ 40,000 சரக்கு, மற்றும் செலுத்த வேண்டிய, 000 35,000 கணக்குகள் உள்ளன. அதன் மூலதனம்:

, 000 140,000 நடப்பு சொத்துக்கள் - $ 35,000 தற்போதைய பொறுப்புகள் = 5,000 105,000 பணி மூலதனம்