பீட்டாவை எவ்வாறு கணக்கிடுவது

ஒரு பங்கின் பீட்டா என்பது சந்தையின் ஏற்ற இறக்கத்துடன் ஒப்பிடுகையில் அதன் விலை ஏற்ற இறக்கம் அளவீடு ஆகும். பீட்டா 1 க்கு சமமாக இருந்தால், அதன் மாறுபாடு ஒட்டுமொத்த சந்தையின் சமமானதாகும். பீட்டா 1 ஐ விட அதிகமாக இருந்தால், ஒரு பங்கின் விலை சந்தை மட்டத்தை விட அதிக நிலையற்றதாக இருக்கும். பீட்டா 1 ஐ விடக் குறைவாக இருந்தால், ஒரு பங்கின் விலை சந்தை அளவை விடக் கொந்தளிப்பானது.

பொதுவில் வைத்திருக்கும் பங்குக்கான பீட்டா தொடர்ந்து வெளியிடப்படுகிறது, ஆனால் உங்கள் சொந்த பீட்டாவை நேரடியாகக் கணக்கிடுவது அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கும். காரணம், பொதுவான பீட்டா கணக்கீட்டிற்கு பயன்படுத்தப்படும் முக்கிய பங்கு குறியீடு ஒரு பங்குக்கு நேரடியாக பொருந்தாது. எடுத்துக்காட்டாக, பெஞ்ச்மார்க் குறியீடானது எஸ் அண்ட் பி 500 மற்றும் இலக்கு பங்குகளை வழங்கும் நிறுவனம் வேறு நாட்டில் அதன் பெரும்பாலான செயல்பாடுகளைக் கொண்டிருந்தால், அந்த நாட்டின் பங்குகளில் இருந்து ஒரு முக்கிய புள்ளிவிவரத்தைப் பெறுவது அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கும். மேலும், பீட்டா கணக்கீடு செய்யப்படும் காலம் வாங்குவதற்கும் வைத்திருப்பதற்கும் முதலீட்டாளர்களுக்கு மிக நீண்டதாக இருக்கலாம், மேலும் சில நாட்கள் அல்லது வாரங்களுக்கு ஒரு பங்கை மட்டுமே தக்க வைத்துக் கொள்ள திட்டமிட்டுள்ள முதலீட்டாளருக்கு இது மிகக் குறைவு. இந்த சூழ்நிலைகளில், உங்கள் சொந்த பீட்டாவை உருவாக்குவது அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கும்.

பீட்டாவைக் கணக்கிட தேவையான படிகள் பின்வருமாறு:

1. இலக்கு பங்கு மற்றும் சந்தைக் குறியீட்டை ஒரு அளவுகோலாகப் பயன்படுத்துவதற்கான தினசரி நிறைவு விலைகளைக் குவித்தல். உங்கள் தேவைகளுக்கு மிகவும் பொருத்தமான காலகட்டத்தில் இந்த தகவலைக் குவிக்கவும் - ஒருவேளை ஒரு மாத காலம் அல்லது பல ஆண்டுகளாக.

2. இலக்கு பங்கு மற்றும் சந்தைக் குறியீட்டிற்காக, தினசரி விலை மாற்றத்தை தனித்தனியாக கணக்கிடுங்கள். சூத்திரம்:

((இன்று விலை - நேற்று விலை) / நேற்று விலை) x 100

3. பின்னர் குறியீட்டு எவ்வாறு தனியாக நகர்கிறது என்பதோடு ஒப்பிடும்போது, ​​பங்கு மற்றும் குறியீட்டு எவ்வாறு ஒன்றாக நகரும் என்பதை ஒப்பிடுக. இந்த கணக்கீட்டின் விளைவாக பங்குகளின் பீட்டா உள்ளது. அவ்வாறு செய்வதற்கான சூத்திரம்:

கோவாரன்ஸ் ÷ மாறுபாடு

அல்லது, இன்னும் விரிவாகக் கூறப்பட்டுள்ளது:

பங்குகளின் தினசரி மாற்றம் மற்றும் குறியீட்டின் தினசரி மாற்றம் ÷ குறியீட்டின் தினசரி மாற்றம்

எக்செல் இல், பீட்டாவிற்கான சூத்திரம்:

= COVARIANCE.P (பங்குகளின் தினசரி மாற்றம் சதவீதத்திற்கான செல் வரம்பு, குறியீட்டின் தினசரி மாற்ற சதவீதத்திற்கான செல் வரம்பு) / VAR (குறியீட்டின் தினசரி மாற்ற சதவீதத்திற்கான செல் வரம்பு)