பொறுப்பு கணக்கியல்

ஒரு பொறுப்பு என்பது மற்றொரு நிறுவனத்திற்கு செலுத்த வேண்டிய சட்டபூர்வமான கடமையாகும். பொறுப்புகள் என்பது கணக்கியல் சமன்பாட்டின் ஒரு அங்கமாகும், அங்கு பொறுப்புகள் மற்றும் பங்கு ஒரு நிறுவனத்தின் இருப்புநிலைக் குறிப்பில் தோன்றும் சொத்துகளுக்கு சமம்.

பொறுப்புகளின் எடுத்துக்காட்டுகள்:

 • செலுத்த வேண்டிய கணக்குகள்
 • திரட்டப்பட்ட கடன்கள்
 • திரட்டப்பட்ட ஊதியம்
 • ஒத்திவைக்கப்பட்ட வருவாய்
 • செலுத்த வேண்டிய வட்டி
 • விற்பனை வரி செலுத்த வேண்டும்

பொறுப்புகளுக்கான கணக்கியல்

இந்த மாதிரி பொறுப்புகள் அனைத்திற்கும், ஒரு நிறுவனம் ஒரு கடன் கணக்கில் கடன் நிலுவை பதிவு செய்கிறது. எதிர்மறையான பொறுப்பு (அரிதாக ஒரு சொத்து அல்லது ஒரு பொறுப்பில் சரிவு) இருக்கும் அரிதான சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கலாம், இந்நிலையில் ஒரு பொறுப்புக் கணக்கில் பற்று இருப்பு இருக்கலாம். பொறுப்புகளுக்கான அடிப்படை கணக்கியல் ஒரு பொறுப்புக் கணக்கில் கடன் பெறுவது. ஈடுசெய்யும் பற்று பல்வேறு கணக்குகளுக்கு இருக்கலாம். உதாரணத்திற்கு:

 • செலுத்த வேண்டிய கணக்குகள். நடப்பு கணக்கியல் காலத்திற்குள் வாங்கப்படும் பொருள் நுகரப்பட்டால், ஈடுசெய்யும் பற்று ஒரு செலவுக் கணக்கில் இருக்கலாம். மாற்றாக, ஈடுசெய்யும் பற்று ஒரு சொத்துக் கணக்கில் இருக்கலாம், உருப்படி பல காலங்களில் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றால் (ஒரு நிலையான சொத்தைப் போலவே).
 • திரட்டப்பட்ட கடன்கள். ஈடுசெய்யும் பற்று எப்போதுமே ஒரு செலவுக் கணக்கில் இருக்கும், ஏனெனில் திரட்டப்பட்ட கடன்கள் பொதுவாக நிறைவு செயல்முறையின் ஒரு பகுதியாக மட்டுமே அங்கீகரிக்கப்படுகின்றன, அங்கு ஒரு செலவு உள்ளது, ஆனால் சப்ளையர் விலைப்பட்டியல் வடிவத்தில் எந்த ஆவணமும் இல்லை.
 • திரட்டப்பட்ட ஊதியம். ஈடுசெய்யும் பற்று என்பது ஊதிய செலவுக் கணக்கில் உள்ளது, மேலும் இது அறிக்கையிடல் காலத்தின் முடிவில் சம்பாதித்த ஆனால் செலுத்தப்படாத மணிநேரங்களை பிரதிபலிக்கிறது.
 • ஒத்திவைக்கப்பட்ட வருவாய். ஈடுசெய்யும் பற்று வழக்கமாக பணக் கணக்கு அல்லது பெறத்தக்க கணக்குகள் ஆகும், மேலும் ஒரு வாடிக்கையாளர் குறைந்தது வழங்கப்பட்ட சேவைகளுக்காக அல்லது அனுப்பப்பட்ட பொருட்களுக்கு குறைந்தபட்சம் கட்டணம் வசூலிக்கப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையை இது பிரதிபலிக்கிறது, ஆனால் வருவாய் உருவாக்கும் செயல்முறை இன்னும் நிறைவடையவில்லை. இந்த கருத்தின் மாறுபாடு வாடிக்கையாளர் முன்கூட்டியே செலுத்தும் கணக்கு அல்லது வாடிக்கையாளர் வைப்பு கணக்கு.
 • செலுத்த வேண்டிய வட்டி. ஈடுசெய்யும் பற்று வட்டி செலவுக் கணக்கில் உள்ளது, மேலும் இது ஒரு வணிகத்தால் பெறப்பட்ட வட்டி செலவினத்தின் அளவைக் குறிக்கிறது, ஆனால் கடன் வழங்குபவரால் இன்னும் கட்டணம் வசூலிக்கப்படவில்லை.
 • விற்பனை வரி செலுத்த வேண்டும். ஈடுசெய்யும் பற்று என்பது பெறத்தக்க கணக்குகள், இது வாடிக்கையாளருக்கு விற்பனை வரி பில்லிங் அமைந்துள்ளது.

சுருக்கமாக, பொறுப்புக் கணக்கியலின் பற்று பக்கத்திற்கான சிகிச்சையின் பன்முகத்தன்மை உள்ளது.

பொறுப்பு வகைப்பாடுகள்

இருப்புநிலைக் கடன்களில் கடன்களை வழங்கும்போது, ​​அவை தற்போதைய பொறுப்புகள் அல்லது நீண்ட கால கடன்கள் என வகைப்படுத்தப்பட வேண்டும். ஒரு பொறுப்பு ஒரு வருடத்திற்குள் தீர்க்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டால் தற்போதைய பொறுப்பு என வகைப்படுத்தப்படுகிறது. மற்ற அனைத்து கடன்களும் நீண்ட காலமாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. செலுத்த வேண்டிய கணக்குகள், திரட்டப்பட்ட கடன்கள் மற்றும் செலுத்த வேண்டிய வரிகள் பொதுவாக தற்போதைய கடன்கள் என வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. நீண்ட கால கடனின் ஒரு பகுதி அடுத்த வருடத்திற்குள் செலுத்தப்படுமானால், அந்த பகுதி தற்போதைய பொறுப்பு என வகைப்படுத்தப்படுகிறது. பெரும்பாலான பொறுப்புகள் தற்போதைய பொறுப்புகள் என வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

இடைவிடாத பொறுப்புகள்

ஒரு வணிகத்திற்கு வாய்ப்பு உள்ள சந்தர்ப்பங்களும் உள்ளன இருக்கலாம் ஒரு பொறுப்பு உள்ளது. இது ஒரு தொடர்ச்சியான பொறுப்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது. இழப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது என்றால் நீங்கள் ஒரு தொடர்ச்சியான பொறுப்பை பதிவு செய்ய வேண்டும், மேலும் இழப்பின் அளவை நீங்கள் நியாயமான முறையில் மதிப்பிடலாம். ஒரு தற்செயலான பொறுப்பு மட்டுமே சாத்தியமானால், அல்லது தொகையை மதிப்பிட முடியாவிட்டால், அது நிதி அறிக்கைகளுடன் வரும் வெளிப்பாடுகளில் மட்டுமே (அதிகபட்சம்) குறிப்பிடப்படுகிறது. தொடர்ச்சியான கடன்களுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள் ஒரு வழக்கு, அரசாங்க விசாரணை அல்லது பறிமுதல் அச்சுறுத்தல் ஆகியவற்றின் விளைவாகும். ஒரு உத்தரவாதத்தை ஒரு தொடர்ச்சியான பொறுப்பாகவும் கருதலாம்.

பிற பொறுப்பு சிக்கல்கள்

கணக்கியல் பதிவுகளில் நீங்கள் ஒரு பொறுப்பை பதிவு செய்யும்போது, ​​கடனை செலுத்த வேண்டிய நிதியை நீங்கள் ஒதுக்கி வைக்கிறீர்கள் என்று அர்த்தமல்ல, அது இறுதியில் செலுத்தப்பட வேண்டும் - ஒரு பொறுப்பை பதிவு செய்வது பணப்புழக்கத்தில் உடனடி தாக்கத்தை ஏற்படுத்தாது.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found