நிலையான சொத்து நடைமுறைகள்

சொத்து அங்கீகாரம் செயல்முறை

இது ஒரு செயல்முறை மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஒரு பகுதி, கணக்கியல் அமைப்பில் ஒரு நிலையான சொத்தின் ஆரம்ப அங்கீகாரத்திற்கு, இது ஒப்பீட்டளவில் சிக்கலான பரிவர்த்தனை என்பதால். சொத்து அங்கீகார செயல்முறையை முடிப்பதற்கான செயல்முறை கீழே கோடிட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ளது:

 1. அடிப்படை அலகு தீர்மானிக்கவும். சொத்துக்கான அடிப்படை அலகு தீர்மானிக்கவும். இந்த தீர்மானமானது, சொத்தின் பல்வேறு கூறுகளின் பயனுள்ள வாழ்க்கை கணிசமாக வேறுபட்டதா, எந்த மட்டத்தில் நீங்கள் சொத்தை உடல் ரீதியாகக் கண்காணிக்க விரும்புகிறீர்கள், மற்றும் பல்வேறு நிலைகளில் சொத்துக்களைக் கண்காணிப்பதன் செலவு-செயல்திறன் போன்ற பல காரணிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது. .
 2. செலவு தொகுத்தல். அடிப்படை அலகு மொத்த செலவை தொகுக்கவும். இது அடிப்படை அலகு வாங்குவதற்கும் அதன் பயன்பாட்டிற்காக நிபந்தனை மற்றும் இருப்பிடத்திற்கு கொண்டு வருவதற்கும் ஏற்படும் எந்தவொரு செலவும் ஆகும். இந்த நடவடிக்கைகளில் அடிப்படை அலகு கட்டுமானம், கொள்முதல் செலவுகள் மற்றும் தொடர்புடைய நிர்வாக மற்றும் தொழில்நுட்ப நடவடிக்கைகள் அடங்கும்.
 3. மூலதன வரம்புடன் பொருந்தவும். அடிப்படை அலகு மொத்த செலவு கார்ப்பரேட் மூலதன வரம்பை மீறுகிறதா என்பதை தீர்மானிக்கவும். அவ்வாறு இல்லையென்றால், செலவினம் செலவாகும். இல்லையெனில், அடுத்த கட்டத்திற்கு தொடரவும்.
 4. சொத்து வகுப்பிற்கு ஒதுக்கு. ஒரு பொதுவான லெட்ஜர் வகை (தளபாடங்கள் மற்றும் சாதனங்கள், அலுவலக உபகரணங்கள் அல்லது வாகனங்கள் போன்றவை) இருக்கும் மிகவும் பொருத்தமான சொத்து வகுப்பிற்கு அடிப்படை அலகு ஒதுக்கவும்.
 5. பத்திரிகை உள்ளீட்டை உருவாக்கவும். பொருத்தமான சொத்து வகுப்பிற்கான சொத்து கணக்கை பற்று வைக்கும் மற்றும் அடிப்படை அலகு செலவு முதலில் சேமிக்கப்பட்ட செலவுக் கணக்கில் வரவு வைக்கும் ஒரு பத்திரிகை உள்ளீட்டை உருவாக்கவும்.

நிலையான சொத்து பதிவு உருவாக்கும் நடைமுறை

ஒரு நிலையான சொத்துக்காக பதிவுசெய்யப்பட்ட தகவல்களின் சரியான வகைகள் வணிகத்தால் மாறுபடும், அதாவது பின்வரும் நடைமுறையை சரிசெய்ய வேண்டியிருக்கும். பின்வரும் மாதிரி நடைமுறை ஒரு உற்பத்தி சொத்தின் பதிவுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

 1. பதிவை உருவாக்கவும். சொத்துக்கான புதிய பதிவை உருவாக்கி அதற்கு அடுத்த வரிசை பதிவு எண்ணை ஒதுக்கவும். கணினி அமைப்பில் பதிவு செய்யப்பட்டால், மென்பொருள் பதிவு எண்ணை ஒதுக்கும். இல்லையென்றால், நிலையான சொத்து கணக்காளர் அவ்வாறு செய்வார்.
 2. ஒரு விளக்கத்தை எழுதுங்கள். ஒரு வாக்கியத்தில் சொத்தை விவரிக்கவும். இந்த சொத்து மற்ற நிறுவனத்தின் சொத்துக்களைப் போலவே இருந்தால், அதே விளக்க வடிவமைப்பைப் பயன்படுத்தவும். இல்லையெனில், உற்பத்தியாளர் வழங்கிய விளக்கத்தைப் பயன்படுத்துவதைக் கவனியுங்கள்.
 3. குறிச்சொல் எண்ணை உள்ளிடவும். உபகரணங்களுடன் ஒட்டப்பட்ட நிறுவனம் வழங்கிய குறிச்சொல்லில் (ஏதேனும் இருந்தால்) எண்ணை பட்டியலிடுங்கள். குறிச்சொல் எதுவும் பயன்படுத்தப்படவில்லை என்றால், “குறிச்சொல் இல்லை” என்பதை உள்ளிடவும்.
 4. வரிசை எண்ணை உள்ளிடவும். சாதனத்தில் உற்பத்தியாளர் வழங்கிய வரிசை எண்ணை உள்ளிடவும். நீங்கள் வரிசை எண்ணைக் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை எனில், அது எங்கு இருக்க வேண்டும் என்பதைக் கண்டுபிடிக்க உற்பத்தியாளரைத் தொடர்பு கொள்ளுங்கள். வரிசை எண் இல்லை என்றால், “வரிசை எண் இல்லை” என உள்ளிடவும்.
 5. குறிப்பு சொத்து இருப்பிடம். சொத்தின் இருப்பிடத்தைக் கவனியுங்கள். சாத்தியமான இடங்களில், இருப்பிடத்தை கட்டியெழுப்புவதன் மூலமாகவும், முன்னுரிமை அறை மூலமாகவும் குறிப்பிடவும். இது உற்பத்திப் பகுதியில் அமைந்திருந்தால், அது அமைந்துள்ள பணி மையத்தைக் குறிப்பிடவும்.
 6. பொறுப்பை ஒப்படைக்கவும். சொத்துக்கு பொறுப்பான நபரின் பெயர் அல்லது குறைந்த பட்சம் நிலை தலைப்பைக் குறிப்பிடவும்.
 7. கையகப்படுத்தும் தேதியை பதிவு செய்யுங்கள். சொத்து அதன் நோக்கம் கொண்ட பயன்பாட்டிற்கு தயாராக இருந்த மாதம் மற்றும் ஆண்டைக் குறிப்பிடவும், அது உண்மையில் அந்த தேதியில் பயன்படுத்தப்பட்டதா என்பதைக் குறிப்பிடவும்.
 8. செலவை உள்ளிடவும். சொத்தின் மொத்த ஆரம்ப மூலதன செலவை உள்ளிடவும். இது பொதுவான லெட்ஜர் அல்லது நிலையான சொத்து இதழில் பதிவு செய்யப்பட்ட தொகையுடன் பொருந்த வேண்டும். பிற செலவுகள் சேர்க்கப்பட்டிருக்கலாம் என்பதால், சப்ளையர் விலைப்பட்டியலில் பட்டியலிடப்பட்ட தொகையைப் பயன்படுத்த வேண்டாம். நிலையான சொத்து மென்பொருளானது பொது லெட்ஜர் அல்லது நிலையான சொத்து இதழிலிருந்து நேரடியாக தகவல்களை இணைக்கவில்லை என்று இந்த படி கருதுகிறது.
 9. சொத்து வகுப்பிற்கு ஒதுக்கு. நிறுவனம் பயன்படுத்தும் நிலையான சொத்து வகுப்புகளுடன் அதன் பண்புகளை ஒப்பிடுவதன் மூலம் சொத்தை ஒரு சொத்து வகுப்பிற்கு ஒதுக்குங்கள். சந்தேகம் இருந்தால், அவை ஒதுக்கப்பட்ட வகுப்புகளைத் தீர்மானிக்க தொடர்புடைய சொத்துக்களை மதிப்பாய்வு செய்யவும். இது ஒரு முக்கியமான படியாகும், ஏனெனில் சொத்து வாழ்க்கை அடிப்படையில் பயனுள்ள வாழ்க்கை மற்றும் தேய்மான முறைகள் தானாகவே ஒதுக்கப்படுகின்றன.
 10. பயனுள்ள வாழ்க்கையை உள்ளிடவும். சொத்து வகுப்பின் அடிப்படையில் ஒரு பயனுள்ள வாழ்க்கையை கணினி தானாக ஒதுக்கவில்லை என்றால், பயனுள்ள வாழ்க்கையை குறிப்பிடுங்கள்.
 11. பதிவை அங்கீகரிக்கவும். கட்டுப்படுத்தியை மதிப்பாய்வு செய்து கோப்பை அங்கீகரிக்கவும். மதிப்பாய்வாளர் குறிப்பிட்ட ஏதேனும் சிக்கல்களை சரிசெய்யவும்.
 12. பதிவை சேமிக்கவும். தகவல் முற்றிலும் கையேடு அமைப்பில் பதிவுசெய்யப்பட்டால், அதை சொத்து வகுப்பினாலும், நிலையான சொத்து பதிவுக் கோப்புகளில் பதிவு எண்ணினாலும் சேமிக்கவும்.

தேய்மானம் செயல்முறை

ஒவ்வொரு நிலையான சொத்தையும் எவ்வாறு வகைப்படுத்துவது மற்றும் அது ஒதுக்கப்பட்டுள்ள சொத்து வகுப்பின் அடிப்படையில் அதை எவ்வாறு மதிப்பிடுவது என்பதைக் குறிக்கும் ஒரு விரிவான தேய்மான செயல்முறை இருக்க வேண்டும். அடிப்படை நடைமுறை:

 1. ஒரு சொத்து வகுப்பை ஒதுக்குங்கள். நிலையான சொத்தை நிறுவனத்தின் நிலையான சொத்து வகுப்பு விளக்கங்களுடன் பொருத்துங்கள். பயன்படுத்த சரியான வகுப்பைப் பற்றி நீங்கள் உறுதியாக தெரியவில்லை என்றால், ஏற்கனவே பல்வேறு வகுப்புகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட சொத்துக்களை ஆராயுங்கள் அல்லது கட்டுப்படுத்தியுடன் கலந்தாலோசிக்கவும்.
 2. தேய்மான காரணிகளை ஒதுக்குங்கள். நிலையான சொத்துக்கு ஒரு பகுதியாக இருக்கும் சொத்து வகுப்பிற்கு தரப்படுத்தப்பட்ட பயனுள்ள வாழ்க்கை மற்றும் தேய்மான முறையை ஒதுக்குங்கள். இது சில கணினிமயமாக்கப்பட்ட கணினிகளில் தானாக ஒதுக்கப்படுகிறது, அங்கு ஒரு சொத்து வகுப்பின் பணி தானாகவே ஒரு சொத்துக்கு ஒரு பயனுள்ள வாழ்க்கை மற்றும் தேய்மான முறையை ஒதுக்குகிறது.
 3. காப்பு மதிப்பை தீர்மானிக்கவும். வாங்கும் அல்லது தொழில்துறை பொறியியல் ஊழியர்களுடன் கலந்தாலோசிக்கவும், அதன் பயனுள்ள வாழ்க்கையின் முடிவில் சொத்துக்கு ஒரு காப்பு மதிப்பு இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறதா என்பதை தீர்மானிக்க. இந்த காப்பு மதிப்பு குறைந்தபட்ச காப்பு மதிப்புகளுக்கான நிறுவனத்தின் கொள்கையை மீறினால், தேய்மானம் கணக்கீட்டில் அதைக் கவனியுங்கள்.
 4. தேய்மானம் கணக்கீட்டை உருவாக்கவும். எந்தவொரு காப்பு மதிப்பிற்கும் குறைவான சொத்து செலவைப் பயன்படுத்தி சொத்து வகுப்பிற்கு கட்டாயப்படுத்தப்பட்ட பயனுள்ள வாழ்க்கை மற்றும் தேய்மானத்தின் அடிப்படையில் தேய்மானம் கணக்கீட்டை உருவாக்கவும். நிலையான சொத்து மென்பொருள் தொகுப்பில் நுழைந்த சொத்துகளுக்கு இது தானாகவே செய்யப்படுகிறது, ஆனால் இல்லையெனில் கைமுறையாக உருவாக்கப்பட வேண்டும்.
 5. தேய்மான அறிக்கை அச்சிடுக. சொத்து வகுப்பால் வரிசைப்படுத்தப்பட்ட தேய்மான அறிக்கையை அச்சிடுக.
 6. பத்திரிகை உள்ளீட்டை உருவாக்கவும். நிலையான தேய்மானம் வார்ப்புருவைப் பயன்படுத்தி மாதாந்திர தேய்மானம் பத்திரிகை உள்ளீட்டை உருவாக்கவும். தேய்மானச் செலவுக்கு (மொத்தமாகவோ அல்லது துறையிலோ) ஒரு பற்றைப் பதிவுசெய்வதும், ஒவ்வொரு சொத்து வகுப்பிற்கும் திரட்டப்பட்ட தேய்மானக் கணக்கில் கடன் பதிவு செய்வதும் நிலையான நுழைவு. இந்த தகவல் தேய்மான அறிக்கையின் மொத்தத்திலிருந்து வருகிறது.
 7. பரிவர்த்தனையை உள்ளிடவும். கணக்கியல் மென்பொருளில் பத்திரிகை பதிவை பதிவு செய்யுங்கள்.
 8. கோப்பு காப்புப் பொருட்கள். தேய்மான அறிக்கையை ஜர்னல் என்ட்ரி படிவத்துடன் இணைத்து ஜர்னல் என்ட்ரிஸ் பைண்டரில் தாக்கல் செய்யுங்கள்.

இடைநிலைப் பரிமாற்ற நடைமுறை

நிலையான சொத்துக்கள் வழக்கமாக துறைகளுக்கு இடையில் மாற்றப்பட்டால், தொடர்புடைய பதிவுகள் புதுப்பிக்கப்படுவதை உறுதி செய்யும் ஒரு நடைமுறை இருக்க வேண்டும். செயல்முறை படிகள்:

 1. ஒரு துறையிலிருந்து எந்த சொத்து மாற்றப்படுகிறது என்பதை அடையாளம் காணும் படிவத்தை பூர்த்தி செய்யுங்கள். இதில் தனிப்பட்ட சொத்து குறிச்சொல் எண் மற்றும் சொத்தின் பொதுவான விளக்கம் இருக்க வேண்டும். இந்த துறையின் மேலாளர் சொத்து வேறு இடத்திற்கு மாற்றப்பட வேண்டும் என்பதை ஒப்புக்கொள்வதற்கான படிவத்தில் கையொப்பமிடுகிறார்.
 2. ரசீதை ஒப்புக்கொள்வதற்காக, சொத்து பெறும் துறையின் மேலாளரும் படிவத்தில் கையொப்பமிடுகிறார்.
 3. படிவத்தை நிலையான சொத்து கணக்காளருக்கு அனுப்பவும், அவர் கணக்கியல் அமைப்பில் சொத்து பதிவை அணுகி, சொத்தை பெறும் துறைக்கு வழங்குகிறார். கணக்காளர் தொடர்புடைய தேய்மானக் கட்டணத்தையும் பெறும் துறைக்கு மாற்றுகிறார்.
 4. படிவத்தின் நகல்களை இரு துறை மேலாளர்களுக்கும், அவர்களின் பதிவுகளுக்கு அனுப்பவும்.