கைகளின் நீள பரிவர்த்தனை

ஒரு கையின் நீள பரிவர்த்தனை என்பது கட்சிகளுடன் தொடர்பில்லாத இரு கட்சிகளுக்கிடையேயான பேச்சுவார்த்தை ஆகும். இந்த வகை நிகழ்வானது கட்சிகளுக்கிடையில் எந்தவொரு உள் வர்த்தகத்தையும் உள்ளடக்குவதில்லை, மேலும் தற்போது சந்தையில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட விதிமுறைகளிலிருந்து வேறுபடும் விதிமுறைகளை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு இரு தரப்பினருக்கும் தேவையற்ற செல்வாக்கு இல்லை. ஒரு பரிவர்த்தனைக்கு இரு தரப்பினரும் நன்கு அறிந்தவர்கள் என்று கருதப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டாக, பங்குச் சந்தைகளில் பரிவர்த்தனைகள் கை நீள பரிவர்த்தனைகளை உள்ளடக்குகின்றன, ஏனெனில் பத்திரங்கள் பல தரப்பினரிடையே வழங்கப்படும் விலைகளின் அடிப்படையில் மட்டுமே வர்த்தகம் செய்யப்படுகின்றன. மாறாக, ஒரு குடும்பத்திற்குள் ஒரு சொத்தின் விற்பனை ஒரு கையின் நீள பரிவர்த்தனையாக இருக்க வாய்ப்பில்லை, ஏனெனில் விற்பனையாளர் ஒரு பொருளை வாங்குபவர் குடும்ப உறுப்பினராக இல்லாதிருந்தால் பெறக்கூடியதை விட மிகக் குறைந்த விலையில் வழங்கலாம்.

ஒரு பரிவர்த்தனை கை நீளத்தில் முடிந்தது என்பதை நிரூபிப்பது முக்கியம், இதனால் முடிவின் பயனாளிகள் ஒப்பந்தத்தில் இருந்து முழு கட்டணத்தையும் பெறவில்லை என்று புகார் செய்ய முடியாது. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு சொத்தை மிகக் குறைந்த விலையில் விற்பது ஒரு விற்பனை பரிவர்த்தனைக்கு பதிலாக ஒரு பரிசாகக் கருதப்படலாம், இது வாங்குபவருக்கு பாதகமான வரி விளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடும். துணை நிறுவனங்களுக்கிடையில் பரிமாற்ற விலைகளை நிறுவுவதில் இந்த கருத்து பயன்படுத்தப்படுகிறது, இதனால் விலைகள் வழக்கத்திற்கு மாறாக அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ இல்லை (இது ஒரு துணை நிறுவனத்தின் வரிவிதிப்பு வருமானத்தை பாதிக்கும்).