நிதி அமைப்பு

நிதி அமைப்பு என்பது குறுகிய கால கடன்கள், குறுகிய கால கடன், நீண்ட கால கடன் மற்றும் ஒரு வணிகமானது அதன் சொத்துக்களுக்கு நிதியளிக்க பயன்படுத்தும் பங்கு ஆகியவற்றின் கலவையாகும். கடன் நிதியில் குறிப்பிடத்தக்க நம்பகத்தன்மை பங்குதாரர்கள் முதலீட்டில் அதிக வருவாயை அடைய அனுமதிக்கிறது, ஏனெனில் வணிகத்தில் குறைந்த பங்கு உள்ளது. எவ்வாறாயினும், இந்த நிதி கட்டமைப்பானது ஆபத்தானது, ஏனெனில் நிறுவனத்திற்கு ஒரு பெரிய கடன் கடமை உள்ளது, அது செலுத்தப்பட வேண்டும். ஒரு தன்னலக்குழுவாக அல்லது ஏகபோகமாக நிலைநிறுத்தப்பட்ட ஒரு நிறுவனம், அத்தகைய விற்பனைக்குரிய நிதி கட்டமைப்பை ஆதரிக்க சிறந்ததாக இருக்கும், ஏனெனில் அதன் விற்பனை, இலாபங்கள் மற்றும் பணப்புழக்கங்களை நம்பத்தகுந்த முறையில் கணிக்க முடியும். மாறாக, அதிக போட்டி நிறைந்த சந்தையில் நிலைநிறுத்தப்பட்ட ஒரு வணிகமானது அதிக அளவு அந்நியச் செலாவணியை ஆதரிக்க முடியாது, ஏனெனில் இது நிலையற்ற வருவாய் மற்றும் பணப்புழக்கங்களை அனுபவிக்கிறது, இது கடன் கொடுப்பனவுகளை இழக்க நேரிடும் மற்றும் திவால்நிலை தாக்கலைத் தூண்டும். இந்த பிந்தைய நிலையில் உள்ள ஒரு வணிகமானது அதன் நிதி கட்டமைப்பை அதிக சமபங்கு திசையில் திசைதிருப்ப வேண்டும், அதற்காக திருப்பிச் செலுத்தும் தேவை இல்லை. இதன் விளைவாக, ஒரு சி.எஃப்.ஓவைக் கையாள்வதில் மிக முக்கியமான சிக்கல்களில் ஒன்று, ஒரு நிறுவனத்தின் நிதி கட்டமைப்பில் பணியாற்றுவதற்கான கடன் மற்றும் சமபங்கு ஆகியவற்றின் சரியான கலவையாகும்.