நல்லிணக்கம்

ஒரு நல்லிணக்கம் ஏதேனும் வேறுபாடுகள் உள்ளதா என்பதைப் பார்க்க இரண்டு தொகுப்பு பதிவுகளுடன் பொருந்துகிறது. கணக்கியல் பதிவுகள் துல்லியமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த நல்லிணக்கங்கள் ஒரு பயனுள்ள படியாகும். நல்லிணக்கங்களுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள்:

  • வங்கி அறிக்கையை பண ரசீதுகள் மற்றும் தள்ளுபடிகளின் உள் பதிவுடன் ஒப்பிடுவது
  • பெறத்தக்க அறிக்கையை வாடிக்கையாளரின் விலைப்பட்டியல் பதிவோடு ஒப்பிடுவது
  • ஒரு சப்ளையர் அறிக்கையை ஒரு நிறுவனத்தின் பதிவு பில்கள் நிலுவையில் ஒப்பிடுவது

ஒரு நல்லிணக்கம் புத்தக பராமரிப்பு பிழைகள் மற்றும் மோசடி பரிவர்த்தனைகளை கண்டறிய முடியும். இந்த தேர்வின் விளைவு என்னவென்றால், கணக்கியல் பதிவுகளுக்கு சரிசெய்தல் உள்ளீடுகள் செய்யப்படுகின்றன, அவற்றை துணை ஆதாரங்களுடன் கொண்டு வர வேண்டும்.

நல்லிணக்க செயல்முறை பொதுவாக ஒவ்வொரு அறிக்கையிடல் காலத்தின் முடிவிலும் நிகழ்கிறது. நிறைவு செயல்முறையின் ஒரு பகுதியாக, கணக்கியல் ஊழியர்கள் பின்வரும் நல்லிணக்க நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடலாம்:

  • வங்கி அறிக்கையை மறுசீரமைக்கவும்
  • இருப்புநிலை கணக்குகளை துணை விவரங்களுடன் மறுசீரமைக்கவும்
  • சரக்கு பதிவுகளை ஆன்-ஹேண்ட் நிலுவைகளுக்கு மறுசீரமைக்கவும் (ஒரு குறிப்பிட்ட சரக்கு முறை பயன்படுத்தப்பட்டால்)

நல்லிணக்கங்கள் ஒரு முக்கியமான கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கையாக கருதப்படுகின்றன. அவை நிகழ்த்தப்படாவிட்டால், ஒரு தணிக்கையாளர் பிழைகளைக் கண்டறியும் நிகழ்தகவு அதிகரிக்கும், இது ஒரு வணிகத்திற்கு பொருள் கட்டுப்பாட்டு பலவீனம் இருப்பதற்கான தீர்ப்பைத் தூண்டும்.