இயக்க விகிதங்கள்

இயக்க விகிதங்கள் ஒரு வணிகத்தின் இயக்க செலவுகள் மற்றும் சொத்துக்களை பல செயல்திறன் வரையறைகளுடன் ஒப்பிடுகின்றன. இயக்க செலவினங்களின் அளவு அல்லது பயன்படுத்தப்பட்ட சொத்துக்கள் நியாயமானதா என்பதை தீர்மானிப்பதே இதன் நோக்கம். இல்லையெனில், சில செலவுகள் அல்லது சொத்துக்களை மீண்டும் கத்தரிக்க நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்கலாம். ஒரு நிறுவனத்தின் நிதிநிலை அறிக்கையில் பயன்படுத்தப்படும் வரி உருப்படிகளைப் பொறுத்து இந்த விகிதங்களின் சரியான விவரக்குறிப்புகள் மாறுபடும். மிகவும் பொதுவான இயக்க விகிதங்களுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள்:

  • இயக்க சொத்து விகிதம். மொத்த பணமல்லாத சொத்துகளுடன் வருவாயை உருவாக்க பயன்படுத்தப்படும் சொத்துக்களை ஒப்பிடுகிறது. செயல்பாட்டு செயல்திறனுக்கு பங்களிக்காத அந்த சொத்துக்களை அகற்றுவதே இதன் நோக்கம், இது ஒரு வணிகத்தின் மொத்த சொத்து தளத்தை குறைக்கிறது.

  • விற்பனைக்கான இயக்க செலவுகள். கொடுக்கப்பட்ட விற்பனை நிலைக்கு இயக்க செலவுகளின் அளவை ஒப்பிடுகிறது. இதன் விளைவாக வழக்கமாக ஒரு போக்கு வரிசையில் கண்காணிக்கப்படுகிறது, காலப்போக்கில் விகிதம் மாறுகிறதா என்று பார்க்க. பகுப்பாய்வு எப்போதும் இயங்காது, ஏனெனில் பல இயக்க செலவுகள் சரி செய்யப்படுகின்றன, எனவே விற்பனையுடன் நேரடியாக வேறுபடுவதில்லை.

  • நிகர லாப விகிதம். வரிக்குப் பிந்தைய இலாபங்களை விற்பனையுடன் ஒப்பிடுகிறது. இது இயக்க செலவினங்களின் மறைமுக நடவடிக்கையாகும், ஏனெனில் சதவீதத்தில் விற்கப்படும் பொருட்களின் விலை, நிதி செலவுகள் மற்றும் வருமான வரி ஆகியவை அடங்கும்.

  • ஒரு பணியாளருக்கு விற்பனை. முழுநேர சமமான தலைமையகத்தை விற்பனையுடன் ஒப்பிடுகிறது. ஊழியர்கள் விற்பனையில் ஆழமாக ஈடுபடும் சூழல்களில் இது பயன்படுத்தப்படுகிறது, எனவே தலைமையகத்திற்கும் விற்பனைக்கும் இடையே நேரடி உறவு உள்ளது. விகிதம் இங்கே சேர்க்கப்பட்டுள்ளது, ஏனென்றால் இழப்பீட்டு செலவு மொத்த இயக்க செலவுகளில் பெரும் பகுதியைக் கொண்டிருக்கும்.

இந்த விகிதங்கள் அனைத்தும் ஒருங்கிணைந்த இயக்க செலவுகளைப் பயன்படுத்துகின்றன, எனவே குறிப்பிட்ட செலவினங்களின் போக்குகள் குறித்த எந்த நுண்ணறிவையும் வழங்க வேண்டாம். இதன் விளைவாக, ஒரு பிரச்சினையின் தன்மையைத் தீர்மானிக்க ஒவ்வொரு விகிதத்தின் அளவிற்கும் கீழே துளையிட வேண்டியது அவசியம், அதை எவ்வாறு சரிசெய்வது.