நிதி விகித பகுப்பாய்வு

நிதி விகிதங்கள் நிதி அறிக்கைகளின் வெவ்வேறு வரி உருப்படிகளில் முடிவுகளை ஒப்பிடுகின்றன. இந்த விகிதங்களின் பகுப்பாய்வு ஒரு வணிகத்தின் நிதி செயல்திறன், பணப்புழக்கம், அந்நியச் செலாவணி மற்றும் சொத்து பயன்பாடு தொடர்பான முடிவுகளை எடுக்க வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வகை பகுப்பாய்வு பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, ஏனெனில் இது நிதிநிலை அறிக்கைகளில் அமைந்துள்ள தகவல்களை மட்டுமே அடிப்படையாகக் கொண்டது, இது பொதுவாக பெற எளிதானது. கூடுதலாக, பிற நிறுவனங்களுடன் ஒப்பிடுகையில் ஒரு வணிகம் எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதைப் பார்க்க, முடிவுகளை தொழில்துறை சராசரிகளுடன் அல்லது பெஞ்ச்மார்க் நிறுவனங்களின் முடிவுகளுடன் ஒப்பிடலாம்.

பகுப்பாய்வு நோக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்தப்படும் நிதி விகிதங்களின் பிரிவுகள் பின்வருமாறு:

  • செயல்திறன் விகிதங்கள். இந்த விகிதங்கள் வருமான அறிக்கையின் வருவாய் மற்றும் மொத்த செலவின வரி உருப்படிகளிலிருந்து பெறப்படுகின்றன, மேலும் ஒரு வணிகத்தை லாபத்தை ஈட்டுவதற்கான திறனை அளவிடுகின்றன. இந்த விகிதங்களில் மிக முக்கியமானது மொத்த இலாப விகிதம் மற்றும் நிகர லாப விகிதம்.
  • பணப்புழக்க விகிதங்கள். இந்த விகிதங்கள் இருப்புநிலைக் குறிப்பில் உள்ள வரி உருப்படிகளை ஒப்பிட்டு, ஒரு வணிகத்தின் பில்களை சரியான நேரத்தில் செலுத்தும் திறனை அளவிடுகின்றன. இந்த விகிதங்களில் முதன்மையானது தற்போதைய விகிதம் மற்றும் விரைவான விகிதம் ஆகும், அவை சில நடப்பு சொத்துக்களை தற்போதைய கடன்களுடன் ஒப்பிடுகின்றன.
  • அந்நிய மற்றும் பாதுகாப்பு விகிதங்கள். இந்த விகிதங்கள் ஒரு வணிகத்தின் கடன், பங்கு மற்றும் சொத்துக்களின் ஒப்பீட்டு அளவுகளையும், அதன் கடன்களை அடைப்பதற்கான திறனையும் மதிப்பிடுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த விகிதங்களில் மிகவும் பொதுவானது ஈக்விட்டி விகிதத்திற்கான கடன் மற்றும் வட்டி சம்பாதித்த விகிதம்.
  • செயல்பாட்டு விகிதங்கள். இந்த விகிதங்கள் சில இருப்புநிலை மற்றும் வருமான அறிக்கை வரி உருப்படிகளை ஒப்பிடுவதன் மூலம், சொத்துக்கள் மற்றும் பொறுப்புகள் விற்றுமுதல் எந்த வேகத்துடன் கணக்கிடப் பயன்படுகின்றன. விரைவான சொத்து விற்றுமுதல் உயர் மட்ட செயல்பாட்டு சிறப்பைக் குறிக்கிறது. இந்த விகிதங்களில் மிகவும் பொதுவானது நாட்கள் விற்பனை நிலுவையில் இருப்பது, சரக்கு விற்றுமுதல் மற்றும் செலுத்த வேண்டிய வருவாய்.

ஒரு நிறுவனம் தனது நிதிநிலை அறிக்கைகளை சீரான முறையில் கட்டமைக்கும்போது மட்டுமே நிதி விகித பகுப்பாய்வு சாத்தியமாகும், இதனால் அடிப்படை பொது லெட்ஜர் கணக்குகள் எப்போதும் நிதிநிலை அறிக்கைகளில் ஒரே வரி உருப்படிகளாக ஒருங்கிணைக்கப்படுகின்றன. இல்லையெனில், வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் ஒரு காலகட்டத்தில் இருந்து அடுத்த காலகட்டத்திற்கு மாறுபடும், இது நீண்டகால போக்கு பகுப்பாய்வு பயனற்றது.