நிதி பகுப்பாய்வு அறிக்கையின் அத்தியாவசியங்கள்

ஒரு நிறுவனத்தை ஆராய்ச்சி செய்யும் ஒரு நபரால் நிதி பகுப்பாய்வு அறிக்கை கட்டமைக்கப்படுகிறது, பொதுவாக அதன் பங்குகளை முதலீட்டாளர்களுக்கு பரிந்துரைக்கும் நோக்கத்துடன். இலக்கு நிறுவனத்தின் அத்தியாவசியங்களை இந்த அறிக்கை மறைக்க வேண்டும், இதனால் முதலீட்டாளர்கள் எவ்வாறு வணிகம் செய்கிறார்கள், அதன் போட்டி நன்மைகள் என்ன, அது ஏன் ஒரு நல்ல முதலீடு என்பதைப் புரிந்துகொள்கிறார்கள். நிதி பகுப்பாய்வு அறிக்கையின் அத்தியாவசிய பகுதிகள் பின்வருமாறு:

  • நிறுவனத்தின் கண்ணோட்டம். அறிக்கை நிறுவனத்தின் விளக்கத்துடன் தொடங்குகிறது. இந்த விளக்கம் நிறுவனம் என்ன செய்கிறது, அது செயல்படும் தொழில் மற்றும் அதன் போட்டி நன்மைகள் (ஏதேனும் இருந்தால்) ஆகியவற்றைக் குறிக்கிறது. இந்த தகவலின் சிறந்த ஆதாரம், பத்திரங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை ஆணையத்திடம் நிறுவனத்தின் படிவம் 10-கே தாக்கல் ஆகும், அவை மிகவும் விரிவானவை. மற்றொரு நல்ல ஆதாரம் மற்ற ஆய்வாளர்களால் உருவாக்கப்பட்ட அறிக்கைகள்.
  • முதலீட்டு அத்தியாவசியங்கள். இந்த பிரிவு நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்வதன் நன்மை தீமைகளை நிவர்த்தி செய்கிறது. பகுப்பாய்வில் வணிகத்தின் பணப்புழக்கம், பணப்புழக்கம் மற்றும் கடன் நிலைகள் பற்றிய முழுமையான மதிப்பாய்வு அடங்கும், எதிர்காலத்தில் அவை எவ்வாறு மாறக்கூடும் என்பதற்கான கணிப்புகளுடன்.
  • மதிப்பீடு. இந்த பிரிவு பங்கு எவ்வளவு மதிப்புடையது என்பதைக் கணக்கிடுகிறது. அவ்வாறு செய்ய பல வழிகள் உள்ளன. நிறுவனத்தின் முடிவுகளை அதன் போட்டியாளர்களுடன் ஒப்பிடுவதன் மூலம் (விலை / வருவாய் விகிதத்தைப் பயன்படுத்தி), மற்றும் அதன் புத்தக மதிப்பை பங்குகளின் தற்போதைய விலையுடன் ஒப்பிடுவதன் மூலம் வணிகத்தின் தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட பணப்புழக்கங்களின் அடிப்படையில் ஒரு பங்கை மதிப்பிட முடியும். பங்கு அதிகமாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது அல்லது குறைத்து மதிப்பிடப்படுகிறது.
  • இடர் பகுத்தாய்வு. அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ள மதிப்பீட்டை அடைவதிலிருந்து நிறுவனத்தைத் தடுக்கக்கூடிய அபாயங்களை இந்த பிரிவு அடையாளம் காட்டுகிறது. இந்த தகவல் நிறுவனத்தின் படிவம் 10-கே இன் அபாயங்கள் பிரிவில் இருந்து மிக எளிதாக பெறப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, நிறுவனம் ஒரு குறிப்பிட்ட மூலப்பொருளை பெரிதும் சார்ந்துள்ளது என்று அறிக்கை கூறக்கூடும், அதற்கான பொருட்கள் நிச்சயமற்றவை. மற்றொரு ஆபத்து என்னவென்றால், அதன் தயாரிப்புகளுக்கு ஒழுங்குமுறை ஒப்புதல் தேவைப்படுகிறது, எனவே புதிய தயாரிப்புகளைத் தொடங்குவதற்கான திறன் முற்றிலும் நிறுவனத்தின் கட்டுப்பாட்டில் இல்லை.
  • விரிவான முடிவுகள். இந்த பிரிவில் நிறுவனத்தின் நிதிநிலை அறிக்கைகளின் சுருக்க பதிப்புகளும், அறிக்கைகளின் விளக்கங்களும் அடங்கும். இதில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட விகிதங்கள், பை விளக்கப்படங்கள், போக்கு கோடுகள் மற்றும் பல இருக்கலாம். இந்த பிரிவில் வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் ஏற்கனவே அறிக்கையில் வழங்கப்பட்ட தகவல்களை உயர்த்த வேண்டும்.
  • மறுபரிசீலனை. நிறுவனத்திற்கு ஆதரவாகவும் எதிராகவும் செய்யப்பட்ட புள்ளிகளைச் சுருக்கமாகக் கூறுங்கள், மேலும் நிறுவனத்தின் பங்குகளை என்ன செய்வது என்பதற்கான பரிந்துரையுடன் முடிக்கவும்.

நிதி பகுப்பாய்வு அறிக்கையின் முக்கிய பகுதி, சில முக்கிய இயக்கிகள் அல்லது சிக்கல்களைக் கண்டுபிடிப்பது, அவை சரியாகக் கையாளப்பட்டால் ஒரு பங்கு மதிப்பைப் பெற அனுமதிக்கும்.