நிதி கணக்கியல் தரநிலைகளின் அறிக்கைகள்

நிதி கணக்கியல் தரநிலைகளின் அறிக்கை என்ன?

நிதிக் கணக்கியல் தரநிலைகளின் அறிக்கை (SFAS) ஒரு குறிப்பிட்ட கணக்கியல் சிக்கலை எவ்வாறு கையாள்வது என்பது குறித்த விரிவான வழிகாட்டுதலை வழங்குகிறது. இந்த அறிக்கைகள் நிதி கணக்கியல் தர நிர்ணய வாரியத்தால் (FASB) வெளியிடப்படுகின்றன, இது பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கணக்கியல் கொள்கைகளுக்கான அமெரிக்காவில் முதன்மை கணக்கியல் விதி அமைக்கும் அமைப்பாகும்.

அறிக்கைகள் மாறுபட்ட விளக்கங்களுக்கு உட்பட்ட கணக்கியல் பகுதிகளை நிவர்த்தி செய்வதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளன, எனவே நிதி பரிவர்த்தனையை அங்கீகரிப்பதற்கும் புகாரளிப்பதற்கும் கிடைக்கக்கூடிய தேர்வுகளின் எண்ணிக்கையை குறைப்பதன் மூலம் மேம்படுத்தலாம். அறிக்கைகள் பரந்த பரிவர்த்தனைகள் (ஓய்வூதிய கணக்கியல் போன்றவை) மற்றும் தொழில் சார்ந்த பகுதிகள் ஆகிய இரண்டையும் குறிக்கும். இதன் விளைவாக, ஒரு தொழிற்துறையில் உள்ள நிறுவனங்களில் மிகவும் உறுதியான நிதி அறிக்கைகள், அவற்றின் நிதி மிகவும் ஒப்பிடத்தக்கவை.

தரநிலைகள் முதலில் ஒரு இலவச வடிவத்தில் வழங்கப்பட்டன, இதனால் ஒரு ஆராய்ச்சியாளர் பொருந்தக்கூடிய ஒவ்வொரு தரத்தையும் படித்து, அதன்பிறகு ஏற்படும் எந்த மாற்றங்களையும் அறிந்திருக்க வேண்டும். ஆராய்ச்சி செயல்முறையை சீராக்க, இந்த தரநிலைகள் அனைத்தும் GAAP குறியீட்டில் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளன.

சில தரங்களின் வெளியீடு சர்ச்சைக்குரியது, ஏனெனில் அவை சில நிறுவனங்களின் லாபத்தின் அளவுகளில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளன. குறிப்பாக, பங்கு விருப்பங்கள் மற்றும் வணிக சேர்க்கைகளுக்கான கணக்கியல் சமீபத்திய ஆண்டுகளில் குறிப்பிடத்தக்க அறிக்கை மாற்றங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

SFAS இணக்க சிக்கல்கள்

எந்தவொரு அரசு சாரா நிறுவனமும் அதன் நிதிநிலை அறிக்கைகளை தணிக்கை செய்ய விரும்பினால், அவை நிதிக் கணக்கியல் தரங்களின் பொருந்தக்கூடிய அறிக்கைகளுக்கு இணங்குவதை முதலில் உறுதிப்படுத்த வேண்டும். மேலும், பத்திரங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை ஆணையம் பொதுவில் வைத்திருக்கும் அனைத்து நிறுவனங்களும் இந்த தரங்களுக்கு இணங்க வேண்டும்.

ஒத்த விதிமுறைகள்

நிதி கணக்கியல் தரநிலைகளின் அறிக்கை SFAS என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.