மேலே தொனி

ஒரு திறந்த, நேர்மையான மற்றும் நெறிமுறை-சரியான கார்ப்பரேட் கலாச்சாரத்தைக் கொண்டிருப்பதற்கான மேலாண்மை மற்றும் இயக்குநர்கள் குழுவின் உறுதிப்பாட்டின் அளவை மேலே உள்ள தொனி வரையறுக்கிறது. இது ஒரு நிறுவனத்தின் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பின் முக்கிய உறுப்பு, மேலே இருந்து சரியான ஆதரவு கட்டுப்பாடுகளுக்கு வலுவான அடித்தளத்தை வழங்குகிறது. மாறாக, ஊழியர்கள் நேர்மையின்மை மற்றும் ஒழுக்கமற்ற நடத்தைகளை அமைப்பின் மேற்புறத்தில் கண்டால், அவர்கள் கட்டுப்பாட்டு முறையை ஆதரிப்பதற்கான வாய்ப்பு மிகக் குறைவு, மேலும் மோசடி நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். சுருக்கமாக, ஊழியர்கள் தங்கள் மேற்பார்வையாளர்களின் செயல்களில் மிகுந்த கவனம் செலுத்துகிறார்கள், மேலும் அவர்களின் நடத்தையைப் பிரதிபலிக்கும்.