லாப பகுப்பாய்வு

இலாப பகுப்பாய்வு என்பது ஒரு வணிகத்தின் லாபத்தின் உண்மையான அளவைத் தீர்மானிக்க அதன் அறிக்கையிடப்பட்ட இலாப எண்ணிக்கையைப் பிரிப்பதை உள்ளடக்குகிறது. இந்த பகுப்பாய்வு தேவைப்படுகிறது, ஏனென்றால் நிர்வாகங்கள் அதிகப்படியான நம்பிக்கையான இலாப தகவல்களை வெளி உலகிற்கு புகாரளிக்கின்றன. இலாப எண்ணிக்கையை மாற்றியமைக்க பல வழிகள் உள்ளன. பின்வரும் பகுப்பாய்வு படிகளில், ஒரு வணிகத்தின் உண்மையான செயல்பாட்டு முடிவைக் கண்டறியும் முரண்பாடுகளை மேம்படுத்துவதற்கான ஒரு முறையை நாங்கள் விவரிக்கிறோம்:

 1. முக்கிய வருவாயைக் கணக்கிடுங்கள். நிகர லாப வரம்பைப் பற்றி கவலைப்படுவதற்குப் பதிலாக, முக்கிய வருவாய் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி வருவாயை மாற்ற பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் பல பகுதிகளை அகற்றலாம். அதன்படி, ஆரம்ப இலாப எண்ணிக்கையிலிருந்து பின்வரும் உருப்படிகளை அகற்றவும்:
  • சொத்து குறைபாடு கட்டணங்கள்
  • இணைப்பு நடவடிக்கைகள் தொடர்பான செலவுகள்
  • பத்திரங்கள் வழங்கல் மற்றும் பிற வகையான நிதி தொடர்பான செலவுகள்
  • ஹெட்ஜிங் நடவடிக்கைகளில் ஆதாயங்கள் அல்லது இழப்புகள் இன்னும் உணரப்படவில்லை
  • சொத்து விற்பனையில் ஆதாயங்கள் அல்லது இழப்புகள்
  • வழக்குகளின் முடிவு தொடர்பான ஆதாயங்கள் அல்லது இழப்புகள்
  • ஓய்வூதிய வருமானத்திலிருந்து லாபம் அல்லது இழப்புகள்
  • ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட பங்கு விருப்பங்களின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட செலவு
  • மூன்றாம் தரப்பினருக்கு வழங்கப்பட்ட வாரண்டுகளின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட செலவு
  • இதுவரை ஏற்படாத மறுசீரமைப்பு நடவடிக்கைகளின் திரட்டப்பட்ட செலவு
 2. முக்கிய வருவாயைக் குறைக்கவும். பணவீக்கத்திற்கான முக்கிய வருவாய் எண்ணிக்கையை சரிசெய்ய நீக்கப்பட்ட இலாப வளர்ச்சி கணக்கீட்டைப் பயன்படுத்தவும், இது அறிவிக்கப்பட்ட இலாப எண்ணிக்கையைக் குறைக்கும். அவ்வாறு செய்ய, இந்த வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும்:
  • முந்தைய அறிக்கையிடல் காலத்திற்கான விலைக் குறியீட்டை தற்போதைய அறிக்கையிடல் காலத்திற்கான விலைக் குறியீட்டால் வகுக்கவும்; பிறகு
  • நடப்பு அறிக்கையிடல் காலத்திற்கு அறிவிக்கப்பட்ட நிகர லாப புள்ளிவிவரத்தால் முடிவைப் பெருக்கவும்; பிறகு
  • முந்தைய அறிக்கையிடல் காலத்திற்கான நிகர லாபத்தை முடிவிலிருந்து கழிக்கவும்; இறுதியாக
  • முந்தைய அறிக்கையிடல் காலத்திற்கான நிகர லாப புள்ளிவிவரத்தால் முடிவைப் பிரிக்கவும்.
 3. போக்கு வரியை உருவாக்கவும். நீக்கப்பட்ட மைய வருவாய் எண்ணிக்கையை பல ஆண்டுகளாக மீண்டும் இயக்கவும். நிர்வாகத்தால் உண்மையில் காலப்போக்கில் லாபத்தில் மேம்பாடுகளை உருவாக்க முடியுமா என்பதற்கான சிறந்த அறிகுறியை இது தருகிறது. முந்தைய மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டவுடன், ஆரம்பத்தில் சாதகமான இலாப போக்கு உண்மையில் குறைந்து வரும் போக்கு என்பது முற்றிலும் சாத்தியமாகும்.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found