ஏஜென்சி செலவுகள்

ஏஜென்சி செலவுகள் என்பது ஒரு முகவர் மற்றும் ஒரு அதிபரின் நோக்கங்களுக்கிடையிலான வேறுபாடுகளுடன் தொடர்புடைய செலவுகள் ஆகும், அங்கு அதிபருக்கு நிலைமை மீது முழுமையான கட்டுப்பாடு இல்லை. எடுத்துக்காட்டாக, பங்குதாரர்கள் செலவுக் குறைப்பில் கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் ஒரு பங்கின் வருவாயை அதிகரிக்க விரும்பலாம், அதே நேரத்தில் மேலாளர்கள் தங்கள் சலுகைகளை அதிகரிக்க பணத்தை செலவழிப்பதில் அதிக விருப்பம் கொண்டுள்ளனர். ஏஜென்சி செலவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய மற்றொரு உறவு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசியல்வாதிகளுக்கும் வாக்காளர்களுக்கும் இடையில் உள்ளது, அங்கு அரசியல்வாதிகள் வாக்காளர்களின் நலன்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் நடவடிக்கைகளை எடுக்கலாம்.

பார்வையில் இந்த வேறுபாடுகள் கணிசமான கூடுதல் செலவுகள் அல்லது மதிப்பு இழப்புக்கு வழிவகுக்கும். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு நிறுவனத்தின் மேலாளர்கள் பங்குதாரர்களுக்கு உடன்படாத திசையில் வணிகத்தை எடுத்துச் செல்லும்போது, ​​பங்குதாரர்கள் வணிகத்தில் தங்கள் பங்குகளை விற்க அதிக வாய்ப்புள்ளது, இது பங்குகளின் சந்தை மதிப்பைக் குறைக்கிறது. மதிப்பின் இந்த சரிவு ஒரு நிறுவன செலவு ஆகும்.