நம்பகமான கணக்கியல்

நம்பகமான கணக்கியல் என்பது ஒரு அறக்கட்டளை அல்லது எஸ்டேட் நிறுவனத்துடன் தொடர்புடைய பரிவர்த்தனைகளைப் பதிவுசெய்வதும், அந்த நிறுவனத்தின் நிலை குறித்து அவ்வப்போது அறிக்கைகளை வெளியிடுவதும் அடங்கும். இந்த கணக்கியல் ஒரு பண அடிப்படையில் கையாளப்படுகிறது, அங்கு பணம் பெறப்படும் போது பதிவு செய்யப்படுகிறது மற்றும் பணம் செலுத்தும்போது விநியோகங்கள் மற்றும் விநியோகங்கள் பதிவு செய்யப்படுகின்றன.

அறங்காவலரின் கணக்கியல் பணியின் பெரும்பகுதி வருமானம் அல்லது அசலுக்கு ரசீதுகள் மற்றும் வழங்கல்கள் ஒதுக்கப்பட வேண்டுமா என்பதை தீர்மானிப்பதை உள்ளடக்குகிறது. வருமானம் என்பது ஒரு முதன்மை சொத்திலிருந்து தற்போதைய வருமானமாக பெறப்பட்ட பணம் அல்லது சொத்து, அதே சமயம் மீதமுள்ள பயனாளிக்கு பின்னர் விநியோகிப்பதற்கான நம்பிக்கையில் வைத்திருக்கும் சொத்து. ரசீதுகள் மற்றும் தள்ளுபடிகளை எவ்வாறு ஒதுக்குவது என்பதற்கான விதிகள் தொடர்புடைய விருப்பம் அல்லது நம்பிக்கை ஆவணத்தில் இருக்கலாம்; இல்லையெனில், அறங்காவலர் சீரான முதன்மை மற்றும் வருமானச் சட்டத்தில் (பொருந்தக்கூடிய மாநில அரசாங்கத்தால் மாற்றியமைக்கப்பட்ட) விதிகளை பயன்படுத்துகிறார்.

கூடுதலாக, ஒரு விருப்பம் அல்லது நம்பிக்கை ஒப்பந்தம் ஒரு தனித்துவமான விநியோகத் திட்டத்தைக் கொண்டிருக்கலாம், இது வருமான பயனாளிக்கு அவ்வப்போது வருமானத்தை வழங்குவதற்கான நிலையான அணுகுமுறையிலிருந்து மாறுபடும், மீதமுள்ள பயனாளி பிற்பகுதியில் தேதியைப் பெறுவார். எனவே, ஒரு குறிப்பிட்ட எஸ்டேட் அல்லது அறக்கட்டளையுடன் தொடர்புடைய கணக்கியல் மற்ற தோட்டங்கள் அல்லது அறக்கட்டளைகளுக்குத் தேவையானவற்றிலிருந்து முற்றிலும் தனித்துவமானது.

வருடத்திற்கு ஒரு முறையாவது, அறங்காவலர் அனைத்து அறங்காவலர் பயனாளிகளுக்கும் நம்பகமான கணக்கை வழங்குகிறார். இந்த ஆவணத்திற்கு நிலையான வடிவம் எதுவும் இல்லை, ஆனால் இது பொதுவாக பின்வருவனவற்றைக் கொண்டுள்ளது:

  • அட்டைப் பக்கம் மற்றும் கணக்குகளின் சுருக்கம்

  • ரசீதுகளின் அட்டவணை

  • தள்ளுபடிகளின் அட்டவணை

  • விநியோகங்களின் அட்டவணை

  • ஆதாயங்கள் மற்றும் இழப்புகளின் அட்டவணை

  • கையில் உள்ள சொத்துக்களின் அட்டவணைகளைத் தொடங்கி முடித்தல்

மற்றொரு நம்பகமான கணக்கியல் பிரச்சினை மதிப்பைச் சுமக்கும் கருத்து. பெரும்பாலான கணக்கியல் கட்டமைப்பில், இது ஒரு சொத்தின் தற்போதைய புத்தக மதிப்பைக் குறிக்கிறது, ஆனால் ஒரு நம்பகமான கணக்கியல் அமைப்பில், ஒரு அறங்காவலர் நிர்வாகத்தின் ஆரம்பம் போன்ற ஒரு குறிப்பிட்ட நிகழ்வுக்குப் பிறகு ஒரு சொத்தின் மதிப்பு மறுபரிசீலனை செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதாகும், இதனால் அடுத்தடுத்த மாற்றங்கள் சொத்து மதிப்பில் அந்த குறிப்பிட்ட அறங்காவலரிடம் கூறலாம்.

வருமானம் மற்றும் அசல் இடையே இடமாற்றங்களுக்கு அறங்காவலர் கணக்குக் கொடுக்க வேண்டியிருக்கலாம். இந்த பரிவர்த்தனைகள் பெரிய செலவினங்களைச் செலுத்தவோ, குறிப்பிடத்தக்க மூலதன முதலீடுகளைச் செய்யவோ அல்லது நம்பிக்கைக் கடனுக்கு செலுத்தவோ தேவைப்படலாம்.