ஃப்ளெக்ஸ் பட்ஜெட் வரையறை

ஒரு நெகிழ்வான பட்ஜெட் அல்லது “நெகிழ்வு” பட்ஜெட் உண்மையான வருவாயின் அளவு மாற்றங்களுடன் மாறுபடும். அதன் எளிய வடிவத்தில், நெகிழ்வான பட்ஜெட் வழக்கமான நிலையான எண்களைக் காட்டிலும், சில செலவுகளுக்கு வருவாயின் சதவீதத்தைப் பயன்படுத்தும். இது வரவு செலவுத் திட்ட செலவினங்களில் எல்லையற்ற தொடர் மாற்றங்களை நேரடியாக வருவாய் அளவோடு இணைக்க அனுமதிக்கிறது. இந்த அணுகுமுறை நிலையான பட்ஜெட்டை விட மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும், ஏனெனில் நெகிழ்வான பட்ஜெட் உண்மையான வருவாய் மட்டங்களில் ஏற்படும் மாற்றங்களுக்கு பதிலளிக்கிறது.

இருப்பினும், இந்த அணுகுமுறை சிறிய வருவாய் மாறுபாடுகளுக்கு ஏற்ப மாறாத பிற செலவுகளுக்கான மாற்றங்களை புறக்கணிக்கிறது. இதன் விளைவாக, சில பெரிய வருவாய் மாற்றங்கள் நிகழும்போது பல கூடுதல் செலவினங்களுக்கான மாற்றங்களையும் ஒரு அதிநவீன வடிவம் இணைக்கும், இதன் மூலம் படி செலவுகள் கணக்கிடப்படும். பட்ஜெட்டில் இந்த மாற்றங்களைச் செய்வதன் மூலம், ஒரு நிறுவனமானது பல மட்ட செயல்பாடுகளில் உண்மையான பட்ஜெட் செயல்திறனுடன் ஒப்பிடுவதற்கான ஒரு கருவியைக் கொண்டிருக்கும்.

நெகிழ்வு பட்ஜெட் ஒரு நல்ல கருவி என்றாலும், அதை வகுத்து நிர்வகிப்பது கடினம். அதன் உருவாக்கத்தில் ஒரு சிக்கல் என்னவென்றால், பல செலவுகள் முழுமையாக மாறாது, அதற்கு பதிலாக ஒரு நிலையான செலவுக் கூறுகளைக் கொண்டிருக்கின்றன, அவை நெகிழ்வு பட்ஜெட் சூத்திரத்தில் சேர்க்கப்பட வேண்டும். மற்றொரு சிக்கல் என்னவென்றால், படி செலவுகளை வளர்ப்பதற்கு அதிக நேரம் செலவிட முடியும், இது வழக்கமான கணக்கியல் ஊழியர்களைக் காட்டிலும் அதிக நேரம், குறிப்பாக நிலையான பட்ஜெட்டை உருவாக்கும் போது. இதன் விளைவாக, நெகிழ்வு பட்ஜெட்டில் குறைந்த எண்ணிக்கையிலான படி செலவுகள் மற்றும் நிலையான செலவுகள் முழுமையாக அங்கீகரிக்கப்படாத மாறி செலவுகள் மட்டுமே அடங்கும்.