தக்க இழப்புகள்

தக்கவைக்கப்பட்ட இழப்பு என்பது ஒரு வணிகத்தால் ஏற்படும் இழப்பாகும், இது அதன் இருப்புநிலைக் குறிப்பின் பங்கு பிரிவில் தக்கவைக்கப்பட்ட வருவாய் கணக்கில் பதிவு செய்யப்படுகிறது. தக்க வருவாய் கணக்கில் ஒரு வணிகத்தால் ஈட்டப்பட்ட லாபங்கள் மற்றும் இழப்புகள் இரண்டையும் கொண்டுள்ளது, எனவே இது இரண்டு நிலுவைகளையும் ஒன்றாக இணைக்கிறது. எனவே, ஒரு வணிகத்தின் ஒட்டுமொத்த தக்க இழப்புகளைப் பெறுவது கடினம், வணிகத்தின் தொடக்கத்திலிருந்தே இழப்புகளைத் தவிர வேறு எதுவும் செய்யப்படவில்லை என்றால்.

ஒரு வணிகத்தில் ஒட்டுமொத்த தக்கவைப்பு இழப்பு இருந்தால் (எதிர்மறை தக்க வருவாய் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது), அது தக்க வருவாய் கணக்கில் பற்று இருப்பைக் கொண்டுள்ளது. கணக்கில் பொதுவாக கடன் இருப்பு உள்ளது, இது காலப்போக்கில் ஒட்டுமொத்த இலாபத்தால் ஏற்படுகிறது. ஒரு நிறுவனத்தில் தக்க இழப்பு இருந்தால், பங்குதாரர்கள் இழப்பின் அளவை நிறுவனத்திற்கு செலுத்த வேண்டும் என்று இது அர்த்தப்படுத்துவதில்லை; வணிகத்தில் அவர்களின் ஆரம்ப முதலீட்டிற்கு மட்டுமே பங்குதாரர்கள் பொறுப்பாவார்கள், எனவே நிறுவனம் அதன் தக்க இழப்புகளை வேறு வழிகளில் ஈடுசெய்ய வேண்டியிருக்கும், அதாவது:

  • பணி மூலதனத்தில் அதன் முதலீட்டைக் குறைத்தல்

  • முதலீட்டாளர்களுக்கு அதிக பங்குகளை விற்பனை செய்வது

  • கடன் வழங்குபவர்களிடமிருந்து கடன்களைப் பெறுதல்

தக்கவைக்கப்பட்ட இழப்பு வருவாயை விட செலவுகள் அதிகமாக இருப்பதால் மட்டுமே ஏற்படுகிறது. இது பங்குதாரர்களுக்கு ஈவுத்தொகை வழங்குவதால் ஏற்படாது.

ஒரு நிறுவனம் நீண்ட காலமாக வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டிருந்தால், தக்கவைத்த இழப்பு முதலீட்டாளருக்கு கவலையாக இருக்க வேண்டும், ஏனெனில் இது ஒரு இலாபத்தை ஈட்டுவதற்கான ஒரு நிலையான மூலோபாயத்தைக் கண்டுபிடிக்க நிறுவனம் போராடியது என்பதைக் குறிக்கிறது. இருப்பினும், ஒரு தொடக்க நிறுவனத்திற்கு இது அவசியமில்லை, இது அதன் ஆரம்ப தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகளை உருட்டிக்கொண்டு சந்தை பங்கைப் பெற முயற்சிக்கும்போது இழப்புகளை சந்திக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஒரு தயாரிப்பு அல்லது வாடிக்கையாளர் தளத்தை உருவாக்கி, அதன் நிரூபிக்கப்பட்ட இலாபத்தை விட, வணிகத்தின் வாய்ப்புகளின் அடிப்படையில் நிறுவனத்தை விற்க வேண்டுமென்றால், பிந்தைய நிலைமை குறிப்பிட்ட அர்த்தத்தைத் தரக்கூடும்.

ஒத்த விதிமுறைகள்

தக்கவைக்கப்பட்ட இழப்பு திரட்டப்பட்ட இழப்பு அல்லது திரட்டப்பட்ட பற்றாக்குறை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.