சரக்கு பகுப்பாய்வு

சரக்கு பகுப்பாய்வு என்பது கையில் வைத்திருக்க உகந்த தொகையை தீர்மானிக்க சரக்குகளை ஆய்வு செய்வது. பாரம்பரியமாக, சரக்குகளை வரிசைப்படுத்துதல் மற்றும் வைத்திருத்தல் செலவுகளை சமநிலைப்படுத்துவதன் மூலம் இது செய்யப்பட்டுள்ளது (பொருளாதார ஒழுங்கு அளவு என அழைக்கப்படுகிறது). இருப்பினும், பின்வருபவை உட்பட கூடுதல் காரணிகளைக் கணக்கிட கணிசமாக அதிகமான சரக்கு பகுப்பாய்வு நடத்தப்பட வேண்டும்:

  • சரியான நேரத்தில் வரிசைப்படுத்துதல். ஒரு வணிகத்தில் சரியான நேர அமைப்பு இருக்கலாம், இது கையில் உள்ள சரக்குகளின் அளவைக் குறைக்க வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சூழ்நிலையில், சப்ளையர்கள் நெருக்கமாக இருக்கக்கூடும், மேலும் சிறிய அளவுகளை அதிக அதிர்வெண்ணுடன் வழங்க முடியும். அப்படியானால், கையில் வைக்கப்பட்டுள்ள சரக்குகளின் அளவு சில மணிநேர பயன்பாட்டை மட்டுமே குறிக்கும்.
  • ஒழுங்கு பூர்த்தி தத்துவம். வாடிக்கையாளர்களால் வழங்கப்பட்ட ஆர்டர்களின் வருவாய் நேரத்தை நிர்வாகம் குறைக்க விரும்பினால், சாத்தியமான ஒவ்வொரு தயாரிப்பு உள்ளமைவிலும், கப்பல் பகுதிக்கு அருகில் பெரிய அளவிலான முடிக்கப்பட்ட பொருட்களின் சரக்குகளை சேமிக்க வேண்டியது அவசியம்.
  • சரக்கு வழக்கற்றுப்போதல். ஒரு நிறுவனம் சந்தையில் மட்டுமே பொருந்தக்கூடிய பொருட்களை குறுகிய காலத்திற்கு (நுகர்வோர் மின்னணுவியல் போன்றவை) உற்பத்தி செய்தால், அது கையில் வைத்திருக்கும் சரக்குகளின் அளவு மீது கடுமையான கட்டுப்பாட்டைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும்.
  • பண கிடைக்கும். ஒரு நிறுவனத்திற்கு அதிகப்படியான பணம் இருந்தால், அது சரக்குகளில் முதலீடு செய்வதற்கு மிகக் குறைவாகவே இருக்கும், எனவே சரக்கு அளவை உகந்ததாக இருப்பதை விட குறைவாக வைத்திருக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளது. இது கையிருப்பு நிபந்தனைகளை ஏற்றுக்கொள்வதை உள்ளடக்கியது, அங்கு வாடிக்கையாளர்கள் அவர்களுக்கு பொருட்கள் வழங்கப்படுவதற்கு முன்பு நீண்ட காலத்திற்கு காத்திருக்க வேண்டும்.

சுருக்கமாக, சரக்கு பகுப்பாய்வு என்பது சரக்கு அளவை தீர்மானிக்க ஒற்றை கணக்கீட்டைப் பயன்படுத்துவதை விட அதிகம். அதற்கு பதிலாக, நிறுவனத்தின் மூலோபாயம், உற்பத்தி முறைகள், நிதி மற்றும் சந்தையின் தேவைகள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய பல காரணிகள் அனைத்தும் உகந்த சரக்கு மட்டத்திற்கு வருவதற்கு ஆராயப்பட வேண்டும்.

தொடர்புடைய படிப்புகள்

சரக்கு மேலாண்மை