பெறத்தக்க சராசரி கணக்குகளை எவ்வாறு கணக்கிடுவது

அளவீட்டு சிக்கல்களைத் தவிர்ப்பதற்கு சில சூழ்நிலைகளில் பெறத்தக்க சராசரி கணக்குகள் தேவை. ஒரு வணிகமானது பொதுவாக பல்வேறு அறிக்கைகளில் பெறக்கூடிய சமநிலை கணக்குகளை உள்ளடக்குகிறது, ஆனால் இது தவறான முடிவுகளைத் தரும் சூழ்நிலைகள் உள்ளன. பெறத்தக்க இருப்பு முடிவடையும் கணக்குகளைப் பயன்படுத்துவதில் உள்ள சிக்கல்கள் பின்வருமாறு:

  • மாதத்தின் கடைசி நாள் அதிக கணக்குகள் பெறத்தக்க இருப்பு கொண்ட நாளாக இருக்கும்.

  • விற்பனை பருவகாலமாக இருப்பதால், பெறத்தக்க கணக்குகளின் இருப்பு மாதந்தோறும் பெருமளவில் மாறுபடும்.

  • நீங்கள் பெறத்தக்க கணக்குகளை ஆண்டு அடிப்படையில் மட்டுமே புகாரளிக்கிறீர்கள் என்றால், பயன்படுத்தப்படும் ஒரே தேதி ஆண்டு இறுதி எண்ணிக்கை; பல நிறுவனங்கள் தங்கள் நிதி ஆண்டுகளை அவற்றின் மிகக் குறைந்த வணிக நிலைகளுடன் ஒத்துப்போகும் என்பதால், இதன் பொருள், ஆண்டு இறுதி கணக்குகள் பெறத்தக்க இருப்பு ஒரு நிறுவனம் உண்மையில் ஒரு வருட காலப்பகுதியில் அனுபவிக்கும் குறைந்த முடிவை நோக்கி இருக்கும்.

  • ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் பெறத்தக்க ஒரு கணக்கு அளவு மிக அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ இருக்கலாம், ஏனென்றால் ஒரு பெரிய விலைப்பட்டியல் மிக விரைவாக அல்லது தாமதமாக செலுத்தப்பட்டிருக்கலாம்.

இந்த சிக்கல்களைக் கருத்தில் கொண்டு, அதற்கு பதிலாக சராசரி கணக்குகள் பெறத்தக்க நிலுவைக் கணக்கிடுவது அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கிறது.

பெறத்தக்க சராசரி கணக்குகளை நீங்கள் கணக்கிடும்போது, ​​அளவிடப்பட்ட ஒவ்வொரு மாதத்திற்கும் மாத இறுதி நிலுவைகளைப் பயன்படுத்துவது எளிதானது, ஏனெனில் இந்த தகவல் எப்போதும் இருப்புநிலைக் குறிப்பில் பதிவு செய்யப்படுவதால், கணக்கியல் பதிவுகளில் எப்போதும் கிடைக்கும். இப்போது குறிப்பிட்டுள்ளபடி, இதன் பொருள் சராசரி அளவு ஓரளவு அதிகமாக இருக்கலாம். இருப்பினும், இது மிகவும் அணுகக்கூடிய தகவல், குறிப்பாக நீங்கள் முந்தைய மாதங்கள் அல்லது ஆண்டுகளிலிருந்து தகவல்களைத் தொகுக்கிறீர்கள் என்றால், மாதத்தின் பிற தேதிகளுக்கான பெறத்தக்க இருப்பு வெறுமனே கிடைக்கவில்லை.

உங்களிடம் வலுவான பருவகால வணிகம் இருந்தால், பெறத்தக்க சராசரி கணக்குகளை கணக்கிடுவதற்கான சிறந்த முறை, கடந்த 12 மாதங்களின் ஒவ்வொரு மாதத்திற்கும் முடிவடையும் கணக்குகளின் பெறத்தக்க நிலுவைகளை சராசரியாகக் கருதுவதும், இதன் மூலம் பருவகாலத்தின் முழுமையான விளைவுகளை கணக்கீட்டில் இணைப்பதும் ஆகும். இது 12 மாத கணக்கீடு ஆகும் என்பதை நினைவில் கொள்க, எனவே முந்தைய நிதியாண்டில் குறைந்தது சில மாதங்களிலிருந்தே நீங்கள் பெறக்கூடிய நிலுவைத் தொகையை உள்ளடக்குவீர்கள்.

உங்களிடம் வேகமாக வளர்ந்து வரும் வணிகம் இருந்தால், கடந்த 12 மாதங்களாக சராசரி பெறத்தக்க நிலுவைகளைப் பயன்படுத்துவது, முன்னோக்கி அடிப்படையில் எதிர்பார்க்க வேண்டிய பெறத்தக்கவைகளின் அளவைக் குறைக்கும். மாறாக, குறைந்துவரும் வணிகத்திற்காக பெறத்தக்க சராசரி பெறத்தக்கது மிகைப்படுத்தப்பட்டதாக இருக்கும். இந்த சந்தர்ப்பங்களில், கடந்த மூன்று மாதங்களில் பெறத்தக்க கணக்குகளை சராசரியாகக் காண்பது மிகவும் துல்லியமாக இருக்கும்.

பெறத்தக்க கணக்குகளை நீங்கள் எப்போது பயன்படுத்த வேண்டும்? கடன் வழங்குநர்கள் தெரிந்து கொள்ள விரும்பலாம், இதனால் அவர்கள் சராசரியாக சாத்தியமான நிதித் தேவையை மதிப்பிட முடியும். வரவுசெலவுத் திட்ட மூலதன நிலைகளின் பொதுவான மதிப்பீட்டிற்கும் இது பயனுள்ளதாக இருக்கும். எனினும், நீங்கள் வேண்டும் இல்லை உண்மையான பெறத்தக்க மட்டத்தில் அன்றாட மாறுபாடுகள் நீண்ட கால சராசரியிலிருந்து மிகவும் வித்தியாசமாக இருப்பதால், பணப்புழக்கத் திட்டத்தை மேற்கொள்ளும்போது அதைப் பயன்படுத்தவும். மேலும், உங்கள் மதிப்பிடப்பட்ட கணக்குகள் பெறத்தக்க அளவை வருங்கால கடன் வழங்குநரிடம் எப்போதும் காட்டுங்கள் ஒவ்வொன்றும் கடன் வழங்கக்கூடிய காலம், எனவே கடன் வழங்குபவர் மிகவும் பொருத்தமான அதிகபட்ச நிதி அளவை தீர்மானிக்க முடியும் - சராசரி நிலுவை வழங்குவது இந்த சூழ்நிலையில் உதவாது.