கணக்கிடப்படாத எதிர்கால பணப்புழக்கங்கள்

கணக்கிடப்படாத எதிர்கால பணப்புழக்கங்கள் ஒரு திட்டத்தால் உருவாக்கப்படும் அல்லது ஏற்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படும் பணப்புழக்கங்கள், அவை அவற்றின் தற்போதைய மதிப்பிற்கு குறைக்கப்படவில்லை. வட்டி விகிதங்கள் பூஜ்ஜியத்திற்கு அருகில் இருக்கும்போது அல்லது எதிர்பார்க்கப்படும் பணப்புழக்கங்கள் இவ்வளவு குறுகிய காலத்தை உள்ளடக்கும் போது இந்த நிலை ஏற்படலாம், தள்ளுபடியின் பயன்பாடு பொருள் ரீதியாக வேறுபட்ட விளைவை ஏற்படுத்தாது.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found