குட்டி ரொக்க ரசீது

ஒரு குட்டி ரொக்க ரசீது என்பது ஒரு குட்டி பணப்பெட்டியிலிருந்து பணப்பரிவர்த்தனைகளை ஆவணப்படுத்த பயன்படும் படிவமாகும். படிவம் குட்டி ரொக்கக் காவலரால் நிரப்பப்பட்டு, ஒரு குட்டி ரொக்கக் கொடுப்பனவுக்கான காரணத்தையும், பணம் செலுத்திய தொகையையும், தேதியையும் ஆவணப்படுத்துகிறது. குறைந்தபட்சம், இது பாதுகாவலரால் கையொப்பமிடப்படுகிறது, மேலும் பண பெறுநரால் முன்னுரிமை அளிக்கப்படுகிறது. குட்டி ரொக்கப் பெட்டியில் உள்ள பணத்தின் அளவு அவ்வப்போது சமரசம் செய்யப்படும்போது, ​​பெட்டியில் மீதமுள்ள பணத்தின் அளவு மற்றும் குட்டி ரொக்க ரசீதுகளின் அளவு ஆகியவை குட்டி ரொக்கப் பெட்டியின் அசல் நிதித் தொகையுடன் பொருந்த வேண்டும்.