ஏபிசி சரக்கு அமைப்பு

ஒரு ஏபிசி சரக்கு அமைப்பு அனைத்து சரக்கு பொருட்களையும் மூன்று வகைகளாக வகைப்படுத்துகிறது. “ஏ” வகைப்பாட்டில் உள்ள அனைத்து சரக்கு பொருட்களும் மிகவும் அதிகமாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, எனவே சரக்கு துல்லியம் அளவுகள் மிக அதிகமாக இருப்பதை உறுதிப்படுத்த உன்னிப்பாக கண்காணிக்கப்பட வேண்டும். இல்லையெனில், ஒரு வணிகமானது வாடிக்கையாளர்களுக்கு உற்பத்தி முடக்கம் அல்லது கையிருப்பு நிலை ஏற்படும் அபாயத்தை ஏற்படுத்தும். “சி” வகைப்பாட்டில் உள்ள அனைத்து சரக்கு பொருட்களும் அரிதாகவே பயன்படுத்தப்படுகின்றன, பொதுவாக அவை குறைந்த அலகு செலவைக் கொண்டுள்ளன. “சி” உருப்படிகளுக்கு துல்லியமான சரக்கு பதிவுகளை வைத்திருப்பது மிகவும் குறைவான முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது, எனவே இந்த பொருட்களுக்கான சரக்கு தணிக்கைகள் மிக நீண்ட இடைவெளியில் நடத்தப்படுகின்றன. மீதமுள்ள அனைத்து சரக்கு பொருட்களும் சராசரி பயன்பாட்டு நிலைகளைக் கொண்டதாகக் கருதப்படுகின்றன, எனவே அவை “ஏ” மற்றும் “சி” உருப்படிகளுக்கு இடையில் வரும் இடைவெளியில் ஆராயப்படுகின்றன. ஏபிசி சரக்கு முறைமையின் விளைவாக சுமார் 5% சரக்கு பொருட்கள் “ஏ” உருப்படிகளாகவும், 15% “பி” உருப்படிகளாகவும், மீதமுள்ள 80% “சி” உருப்படிகளாகவும் வகைப்படுத்தப்படும்.

ஏபிசி முறையைப் பயன்படுத்துவதற்கான காரணம், கிடங்கு ஊழியர்களின் சுழற்சி எண்ணும் முயற்சிகளை அனைத்து சரக்கு பொருட்களிலும் ஒரே மாதிரியாக பரப்புவதை விட, மிக முக்கியமான சரக்கு பொருட்களில் கவனம் செலுத்துவதாகும். சரக்கு துல்லியத்தின் நியாயமான அளவை அடைவதற்கு ஊழியர்களின் உழைப்பை செலவழிக்க இது மிகவும் திறமையான வழியாகும்.

இந்த அமைப்பில் ஒரு சாத்தியமான கவலை என்னவென்றால், சரக்கு பயன்பாட்டு நிலைகள் காலப்போக்கில் மாறுபடலாம், ஒதுக்கப்பட்ட வகைகளுக்கு ஒரு கால அடிப்படையில் மாற்றங்கள் தேவைப்படுகின்றன.