கணக்கியலின் பண அடிப்படை

கணக்கியலின் பண அடிப்படையானது பணத்தைப் பெறும்போது வருவாயைப் பதிவுசெய்வதும், பணம் செலுத்தப்பட்டபோது செலவுகளை பதிவு செய்வதும் ஆகும். பண அடிப்படையானது பொதுவாக தனிநபர்கள் மற்றும் சிறு வணிகர்களால் பயன்படுத்தப்படுகிறது (குறிப்பாக சரக்கு இல்லாதவர்கள்), ஏனெனில் இது எளிமையான கணக்கியலை உள்ளடக்கியது.

பரிவர்த்தனைகளை பதிவு செய்வதற்கான ஒரு மாற்று முறையானது கணக்கியலின் திரட்டல் அடிப்படையாகும், இதன் கீழ் வருவாய் ஈட்டப்படும் போது பதிவு செய்யப்படுகிறது மற்றும் பொறுப்புகள் அல்லது சொத்துக்கள் நுகரப்படும் போது செலவுகள் பதிவு செய்யப்படுகின்றன, எந்தவொரு வரத்து அல்லது பணப்பரிமாற்றத்தையும் பொருட்படுத்தாமல். திரட்டல் அடிப்படையானது பொதுவாக பெரிய வணிகர்களால் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு தொடக்க நிறுவனம் தனது புத்தகங்களை பண அடிப்படையில் வைத்திருப்பதைத் தொடங்கும், பின்னர் அது போதுமான அளவு வளர்ந்தவுடன் சம்பள அடிப்படையில் மாறுகிறது. வழக்கமாக ஒரு அமைவு அட்டவணையில் ஒரு கொடியை அமைப்பதன் மூலம், கணக்கியல் மென்பொருளை பண அடிப்படையில் அல்லது கணக்கியலின் திரட்டல் அடிப்படையில் செயல்பட கட்டமைக்க முடியும்.

கணக்கியலின் பண அடிப்படையானது பின்வரும் நன்மைகளைக் கொண்டுள்ளது:

  • வரிவிதிப்பு. வரி நோக்கங்களுக்காக நிதி முடிவுகளை பதிவு செய்ய இந்த முறை பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, ஏனெனில் ஒரு வணிகமானது அதன் வரிவிதிப்பு இலாபங்களைக் குறைப்பதற்காக சில கொடுப்பனவுகளை விரைவுபடுத்துகிறது, இதன் மூலம் அதன் வரிப் பொறுப்பை ஒத்திவைக்கிறது.

  • பயன்படுத்த எளிதாக. பணத்தின் அடிப்படையில் பதிவுகளை வைத்திருக்க ஒரு நபருக்கு கணக்கியல் குறித்த குறைந்த அறிவு தேவைப்படுகிறது.

இருப்பினும், கணக்கியலின் பண அடிப்படையும் பின்வரும் சிக்கல்களால் பாதிக்கப்படுகிறது:

  • துல்லியம். கணக்கியலின் பண அடிப்படையானது கணக்கியலின் திரட்டல் அடிப்படையை விட குறைவான துல்லியமான முடிவுகளை அளிக்கிறது, ஏனெனில் பணப்புழக்கங்களின் நேரம் ஒரு வணிகத்தின் நிதி நிலையில் ஏற்படும் மாற்றங்களின் சரியான நேரத்தை அவசியமாக பிரதிபலிக்காது. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு வாடிக்கையாளருடனான ஒரு ஒப்பந்தம் ஒரு திட்டத்தின் இறுதி வரை ஒரு விலைப்பட்டியல் வழங்க அனுமதிக்கவில்லை என்றால், விலைப்பட்டியல் வழங்கப்பட்டு பணம் பெறும் வரை நிறுவனத்தால் எந்த வருவாயையும் தெரிவிக்க முடியாது.

  • கையாளுதல். பெறப்பட்ட காசோலைகளை பணமளிக்காமல் அல்லது அதன் பொறுப்புகளுக்கான கட்டண நேரத்தை மாற்றுவதன் மூலம் ஒரு வணிகமானது அதன் அறிக்கை முடிவுகளை மாற்ற முடியும்.

  • கடன் வழங்குதல். பண அடிப்படையானது அதிகப்படியான துல்லியமான நிதிநிலை அறிக்கைகளை உருவாக்குகிறது என்று கடன் வழங்குநர்கள் உணரவில்லை, எனவே பண அடிப்படையில் ஒரு வணிக அறிக்கையிடலுக்கு கடன் கொடுக்க மறுக்கலாம்.

  • தணிக்கை செய்யப்பட்ட நிதிநிலை அறிக்கைகள். கணக்கியலின் பண அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்ட நிதிநிலை அறிக்கைகளை தணிக்கையாளர்கள் அங்கீகரிக்க மாட்டார்கள், எனவே ஒரு வணிகமானது தணிக்கை செய்யப்பட்ட நிதிநிலை அறிக்கைகளை விரும்பினால் திரட்டல் அடிப்படையில் மாற்ற வேண்டும்.

  • மேலாண்மை அறிக்கை. பண அடிப்படையிலான நிதிநிலை அறிக்கைகளின் முடிவுகள் துல்லியமாக இருக்கக்கூடும் என்பதால், அதை அடிப்படையாகக் கொண்ட மேலாண்மை அறிக்கைகள் வெளியிடப்படக்கூடாது.

சுருக்கமாக, கணக்கியலின் பண அடிப்படையில் பல சிக்கல்கள் வழக்கமாக வணிகங்கள் ஆரம்ப தொடக்க கட்டங்களுக்கு அப்பால் நகர்ந்தபின் அதை கைவிட காரணமாகின்றன.

ஒத்த விதிமுறைகள்

கணக்கியலின் பண அடிப்படையானது பணக் கணக்கியல் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.