செலவு அளவு சூத்திரம்

சில உற்பத்தி அளவுகளில் ஏற்படும் மொத்த செலவைப் பெற செலவு அளவு சூத்திரம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. பட்ஜெட் நோக்கங்களுக்காக மொத்த செலவுகளைப் பெற அல்லது சில விற்பனை தொகுதிகளில் அடையக்கூடிய தோராயமான லாபம் அல்லது இழப்பு நிலைகளை அடையாளம் காண இந்த சூத்திரம் பயனுள்ளதாக இருக்கும். செலவு அளவு சூத்திரம்:

Y = a + bx

Y = மொத்த செலவு

a = மொத்த நிலையான செலவு (அதாவது, செயல்பாட்டு விகிதத்தில் வேறுபடாத செலவு)

b = ஒரு யூனிட் செயல்பாட்டுக்கு மாறுபடும் செலவு; இது ஒரு செலவு செய்யும் செயல்பாட்டு விகிதத்தில் மாறுபடும்

x = செயல்பாட்டு அலகுகளின் எண்ணிக்கை

எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு நிறுவனம் மாதத்திற்கு, 000 1,000,000 உற்பத்தி செலவுகளை நிர்ணயித்துள்ளது, மேலும் ஒரு தயாரிப்பை விற்க $ 50 செலவாகும். நிறுவனம் ஒரு மாதத்தில் 10,000 யூனிட்டுகளை உற்பத்தி செய்தால், செலவு அளவு சூத்திரம் இந்த தொகுதி மட்டத்தில் ஏற்படும் மொத்த செலவு:

, 000 1,000,000 நிலையான செலவு + ($ 50 / யூனிட் x 10,000 யூனிட்டுகள்) = $ 1,500,000 மொத்த செலவு

செலவு தொகுதி சூத்திரத்தின் முதன்மை தோல்வி என்னவென்றால், இது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிலான அலகு தொகுதிகளுக்குள் மட்டுமே செயல்படுகிறது. அந்த வரம்பிற்கு வெளியே, சூத்திரத்தின் நிலையான மற்றும் மாறக்கூடிய செலவு கூறுகள் இரண்டுமே மாறக்கூடும். உதாரணத்திற்கு:

  • அதிக அளவிலான நிலைக்கு உற்பத்தி வரியின் திறனை அதிகரிக்க அல்லது உற்பத்தி இடத்தை விரிவாக்க அதிக நிலையான செலவுகளுக்கான செலவுகள் தேவைப்படலாம்.

  • அதிக அளவு நிலை மொத்தமாக வாங்கும் தள்ளுபடிகள் ஏற்படக்கூடும், இது ஒரு யூனிட்டுக்கு மாறி செலவைக் குறைக்கும்.

எனவே, கணக்கீட்டின் முடிவு செல்லுபடியாகுமா என்பதைப் பார்க்க, செலவு அளவு சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தும் போது தொடர்புடைய செயல்பாட்டு வரம்பை கவனமாக பகுப்பாய்வு செய்ய வேண்டும்.

சூத்திரத்தின் மற்றொரு சிக்கல் என்னவென்றால், அது அதிகப்படியான எளிமையானது. உண்மையில், நிலையான மற்றும் மாறக்கூடிய கூறுகள், வெவ்வேறு செலவு இயக்கிகளுடன் மாறுபடும் செலவுகள் மற்றும் ஒரு தயாரிப்பு வகையை விட பரந்த அளவிலான தயாரிப்புகள் ஆகியவற்றைக் கொண்ட பல கலப்பு செலவுகள் இருக்கும். இந்த சிக்கல்களைக் கருத்தில் கொண்டு, ஒரு வணிகத்தின் செலவுச் சூழலை சரியாக பிரதிபலிக்க சூத்திரத்திற்கு கணிசமான சரிசெய்தல் தேவைப்படலாம்.