நிதி பகுப்பாய்வு

நிதி பகுப்பாய்வு என்பது வணிக முடிவுகளை அடைய நிதி தகவல்களை ஆராய்வது. இந்த பகுப்பாய்வு பொதுவாக வரலாற்று மற்றும் திட்டமிடப்பட்ட இலாபத்தன்மை, பணப்புழக்கம் மற்றும் ஆபத்து ஆகிய இரண்டையும் ஆராய்கிறது. இது ஒரு வணிகத்திற்கு அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட உள் செயல்பாட்டிலிருந்து வளங்களை மறு ஒதுக்கீடு செய்யக்கூடும். இந்த வகை பகுப்பாய்வு பின்வரும் சூழ்நிலைகளுக்கு குறிப்பாக பொருந்தும்:

  • வெளி முதலீட்டாளரின் முதலீட்டு முடிவுகள். இந்த சூழ்நிலையில், ஒரு நிதி ஆய்வாளர் அல்லது முதலீட்டாளர் ஒரு நிறுவனத்தின் நிதி அறிக்கைகள் மற்றும் அதனுடன் வரும் வெளிப்பாடுகளை மதிப்பாய்வு செய்கிறார், அந்த நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்வது அல்லது கடன் கொடுப்பது பயனுள்ளதா என்று பார்க்க. இது பொதுவாக போதுமான அளவு திரவமாக இருக்கிறதா மற்றும் போதுமான அளவு பணப்புழக்கத்தை உருவாக்குகிறதா என்பதைப் பார்க்க விகித பகுப்பாய்வை உள்ளடக்கியது. எதிர்காலத்தில் நிதி முடிவுகளை விரிவுபடுத்துவதற்குப் பயன்படுத்தக்கூடிய போக்கு வரிகளைப் பெறுவதற்கு நிதி அறிக்கைகளில் உள்ள தகவல்களை பல காலங்களுக்கு இணைப்பதும் இதில் அடங்கும்.

  • உள் முதலீட்டாளரின் முதலீட்டு முடிவுகள். இந்த சூழ்நிலையில், ஒரு உள் ஆய்வாளர் திட்டமிடப்பட்ட பணப்புழக்கங்கள் மற்றும் வருங்கால முதலீடு தொடர்பான பிற தகவல்களை மதிப்பாய்வு செய்கிறார் (பொதுவாக ஒரு நிலையான சொத்துக்கு). திட்டத்திலிருந்து எதிர்பார்க்கப்படும் பணப்பரிமாற்றம் முதலீட்டில் போதுமான வருமானத்தை ஈட்டுமா என்பதைப் பார்ப்பதே இதன் நோக்கம். இந்த தேர்வில் ஒரு சொத்தை வாடகைக்கு விடலாமா, குத்தகைக்கு விடலாமா அல்லது வாங்கலாமா என்பதில் கவனம் செலுத்தலாம்.

நிதி பகுப்பாய்விற்கான தகவலின் முக்கிய ஆதாரம் ஒரு வணிகத்தின் நிதி அறிக்கைகள் ஆகும். நிதி ஆய்வாளர் இந்த ஆவணங்களை விகிதங்களைப் பெறவும், போக்கு வரிகளை உருவாக்கவும், ஒப்பிடக்கூடிய நிறுவனங்களுக்கு ஒத்த தகவல்களுக்கு எதிராக ஒப்பீடுகளை நடத்தவும் பயன்படுத்துகிறார்.

நிதி பகுப்பாய்வின் விளைவு இந்த முடிவுகளில் ஏதேனும் இருக்கலாம்:

  • ஒரு வணிகத்தில் முதலீடு செய்யலாமா, ஒரு பங்குக்கு எந்த விலையில்.

  • ஒரு வணிகத்திற்கு கடன் கொடுக்கலாமா, அப்படியானால், என்ன விதிமுறைகளை வழங்க வேண்டும்.

  • ஒரு சொத்தில் அல்லது மூலதனத்தில் உள்நாட்டில் முதலீடு செய்யலாமா, அதற்கு எவ்வாறு நிதியளிப்பது.

ஒரு வணிகத்தின் மேலாளர்கள் தங்கள் அமைப்பு எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை ஆராய தேவையான முக்கிய கருவிகளில் நிதி பகுப்பாய்வு ஒன்றாகும். இந்த காரணத்திற்காக, அவர்கள் தங்கள் வணிகத்தின் லாபம், பணப்புழக்கம் மற்றும் பிற நிதி அம்சங்கள் குறித்து நிதி ஆய்வாளரிடம் தொடர்ந்து கேள்வி எழுப்புகிறார்கள்.