நடவடிக்கைகளின் அறிக்கை

நடவடிக்கைகளின் அறிக்கை ஒரு இலாப நோக்கற்ற நிறுவனத்தின் வருவாய் மற்றும் செலவுகளை ஒரு அறிக்கையிடல் காலத்திற்கு அளவிடுகிறது. இந்த வருவாய்கள் மற்றும் செலவுகள் கட்டுப்பாடற்றவை, தற்காலிகமாக தடைசெய்யப்பட்டவை மற்றும் நிரந்தரமாக தடைசெய்யப்பட்ட வகைப்பாடுகளாக பிரிக்கப்படுகின்றன, மேலும் அவை அறிக்கை முழுவதும் தனி நெடுவரிசைகளாக பிரிக்கப்படுகின்றன. அறிக்கையில் உள்ள வரிசைகள் வருவாய் மற்றும் செலவுகளை வெளிப்படுத்துகின்றன. இந்த வரிசைகளை ஒரு சில வரி உருப்படிகளாக சுருக்க முடியும் என்றாலும், வருவாய் மற்றும் செலவுகளை விவரிப்பதில் மிகவும் விரிவாக இருப்பது வழக்கம். எடுத்துக்காட்டாக, இலாப நோக்கற்ற வருவாய்களுக்கு தனித்தனியாக வழங்கப்படும் வரி உருப்படிகள் பின்வருமாறு:

  • பங்களிப்புகள்

  • நிதி திரட்டும் நிகழ்வுகள்

  • முதலீடுகளின் விற்பனையைப் பெறுங்கள்

  • மானியங்கள்

  • முதலீட்டு வருமானம்

  • உறுப்பினர் பாக்கிகள்

  • நிரல் கட்டணம்

செலவுகளுக்கான வரி உருப்படிகளும் தனித்தனியாக வழங்கப்படலாம், மேலும் விரிவான விவரங்கள். குறைந்தபட்சம், செயல்பாடுகளின் அறிக்கையில் பொதுவாக பின்வரும் வரி உருப்படிகள் அடங்கும்:

  • நிரல் செலவுகள். இலாப நோக்கற்ற நோக்கத்திற்கு ஏற்ப குறிப்பிட்ட திட்டங்களை வழங்குவதற்காக அந்த செலவுகள் செய்யப்பட்டன. விளக்கக்காட்சியில் ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட நிரலுடனும் தொடர்புடைய செலவுகளை முறியடிக்க கூடுதல் வரி உருப்படிகள் இருக்கலாம்.

  • ஆதரவு சேவை செலவுகள். அந்த செலவுகள் நிறுவனத்தை நிர்வகிக்கவும் நிதி திரட்டவும் பயன்படுகின்றன.

அனைத்து வருவாய் மற்றும் செலவுகளின் நிகர விளைவு என்பது ஒரு இலாப நோக்கற்ற நிறுவனத்தின் வருமான அறிக்கையில் காணப்படும் லாபம் அல்லது இழப்பு எண்ணிக்கையை விட நிகர சொத்துக்களின் மாற்றமாகும்.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found