மூலதன கணக்கு

வணிகத்தின் கண்ணோட்டத்தில் தங்கள் உரிமையாளரின் (களின்) நிகர முதலீட்டு இருப்பைக் கண்காணிக்க ஒரே உரிமையாளர் மற்றும் கூட்டாண்மைகளால் மூலதனக் கணக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. சாராம்சத்தில், மூலதனக் கணக்கில் பின்வரும் பரிவர்த்தனைகள் உள்ளன:

+ உரிமையாளர் அல்லது பங்குதாரர் செய்த முதலீடுகள்

+ வணிகத்தின் அடுத்த லாபம்

- வணிகத்தின் அடுத்த இழப்புகள்

- உரிமையாளர் அல்லது கூட்டாளருக்கு செலுத்தப்படும் அடுத்தடுத்த டிராக்கள்

= மூலதன கணக்கில் நிலுவை முடிவு

மூலதனக் கணக்கில் உள்ள இருப்பு பொதுவாக கடன் இருப்பு ஆகும், இருப்பினும் இழப்புகள் மற்றும் ஈர்ப்புகளின் அளவு சில நேரங்களில் நிலுவைத் தொகையை பற்று பிரதேசமாக மாற்றக்கூடும். மூலதன இழப்பை ஈடுகட்ட ஒரு நிறுவனம் கடன் நிதியைப் பெற்றிருந்தால், கணக்கில் மட்டுமே பற்று இருப்பு இருக்க முடியும்.

கூட்டு சூழ்நிலையில், ஒவ்வொரு கூட்டாளருக்கும் ஒரு தனி மூலதன கணக்கு பராமரிக்கப்படுகிறது.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found