சொத்து குறைபாடு செயல்முறை

சொத்து குறைபாடு என்பது ஒரு நிலையான சொத்தின் பயன்பாட்டினில் திடீர் சரிவைக் குறிக்கிறது. சொத்து சேதம், வழக்கற்றுப்போதல் அல்லது சொத்து பயன்பாட்டில் சட்டரீதியான கட்டுப்பாடுகள் போன்ற சிக்கல்களால் இந்த குறைபாடு தூண்டப்படலாம். சொத்து குறைபாட்டிற்கான சான்றுகள் இருக்கும்போது, ​​கணக்கு பதிவுகளில் அதன் சுமந்து செல்லும் தொகையை குறைப்பதை பதிவு செய்ய பின்வரும் நடைமுறையைப் பயன்படுத்தவும்:

1. சோதிக்க சொத்துக்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

 1. நிலையான சொத்து கணக்காளர் நிலையான சொத்து பதிவேட்டை தொகையை சுமந்து கொண்டு வரிசைப்படுத்துகிறார், இது அசல் புத்தக மதிப்பு கழித்தல் தேய்மானம் மற்றும் எந்த முன் குறைபாடு கட்டணங்கள் ஆகும்.
 2. 20% சொத்துக்களைத் தேர்ந்தெடுக்க பரேட்டோ கொள்கையைப் பயன்படுத்தவும், அதன் மொத்த சுமந்து செல்லும் தொகைகள் நிலையான பதிவுசெய்யப்பட்ட மொத்த சொத்துகளில் 80% ஆகும். இது அதிக விலை கொண்ட சொத்துக்களில் கவனம் செலுத்துகிறது. குறைபாடு சோதனை நோக்கங்களுக்காக மற்ற எல்லா சொத்துகளும் புறக்கணிக்கப்படலாம் (நிறுவனத்தின் தணிக்கையாளர்களுடன் சரிபார்க்கவும்).

2. குறைபாடு அளவை தீர்மானித்தல்

 1. நிலையான சொத்து கணக்காளர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு நிலையான சொத்துகளிலிருந்தும் எதிர்பார்க்கப்படாத கணக்கிடப்படாத பணப்புழக்கங்களைக் கணக்கிடுகிறார், மேலும் இந்த பொருட்களை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பொருட்களுக்கு அடுத்த நிலையான சொத்து பதிவேட்டில் பட்டியலிடுகிறார்.
 2. ஒரு சொத்தின் சுமந்து செல்லும் தொகை அதன் கணக்கிடப்படாத பணப்புழக்கங்களை விட அதிகமாக இருக்கும் எந்த சூழ்நிலையையும் கவனியுங்கள்.
 3. குறிப்பிடப்பட்ட உருப்படிகளுக்கு, சுமந்து செல்லும் தொகைகள் மற்றும் கணக்கிடப்படாத பணப்புழக்கங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாட்டைக் கணக்கிடுங்கள், மேலும் பொது லெட்ஜரில் உள்ள வேறுபாட்டை சரிசெய்யும் நுழைவாக ஒரு பத்திரிகை பதிவை உருவாக்கவும். நியமிக்கப்பட்ட சொத்தின் மதிப்பு மீட்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படாவிட்டால் மட்டுமே இந்த உள்ளீட்டை உருவாக்கவும்.

3. கணக்கியல் பதிவுகளை புதுப்பிக்கவும்

 1. பொது லெட்ஜர் கணக்காளர் பொது லெட்ஜரில் கோரப்பட்ட பத்திரிகை உள்ளீட்டில் நுழைகிறார்.
 2. சுட்டிக்காட்டப்பட்ட ஒவ்வொரு சொத்துக்களுக்கும் நிலையான சொத்து பதிவேட்டில் பதிவுசெய்யப்பட்ட குறைபாடு பிரதிபலிக்கப்படுவதை உறுதிசெய்க.
 3. பல்வேறு குறைபாடுகளுக்கான காரணங்களை ஆவணப்படுத்தவும்.

4. தேய்மானம் கணக்கீடுகளைத் திருத்தவும்

 1. சுட்டிக்காட்டப்பட்ட நிலையான சொத்துகளுக்கான தேய்மானக் கணக்கீடுகளை அவற்றின் பயனுள்ள வாழ்க்கையின் மீதமுள்ள புதிய, குறைக்கப்பட்ட சொத்து நிலுவைகளை மதிப்பிடுங்கள்.

சொத்து குறைபாட்டின் விளைவுகள்

ஒரு வணிகத்தில் சொத்து குறைபாட்டின் நிகர விளைவுகள்:

 • சொத்து குறைப்பு. நிலையான சொத்து வரி உருப்படியின் இருப்பு குறைபாட்டின் அளவால் குறைக்கப்படுகிறது, இது சொத்துக்களின் அளவைக் குறைக்கிறது மற்றும் இருப்புநிலைக் குறிப்பில் காட்டப்பட்டுள்ள வருவாயைத் தக்க வைத்துக் கொள்ளும்.
 • இழப்பு அங்கீகாரம். குறைபாடு வருமான அறிக்கையில் இழப்பாக தோன்றுகிறது. குறைபாட்டின் அளவைப் பொறுத்து, இது அறிக்கையிடல் நிறுவனத்திற்கு குறிப்பிடத்தக்க இலாபக் குறைப்பைத் தூண்டக்கூடும்.

நீண்ட காலமாக, ஒரு சொத்து குறைபாட்டின் தாக்கம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தேய்மானத்தின் அளவைக் குறைப்பதாகும், எனவே தேய்மானம் குறைக்கப்பட்ட காலங்களில் இலாபங்கள் மேம்படுகின்றன.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found