மின்னணு தரவு பரிமாற்றம்

மின்னணு தரவு பரிமாற்றம் (EDI) என்பது தரப்படுத்தப்பட்ட பரிவர்த்தனை வடிவங்களைப் பயன்படுத்தி வணிகத்தின் நடத்தை ஆகும். ஒரு வர்த்தக பங்குதாரர் ஒரு பரிவர்த்தனையை ஒரு நிலையான வடிவத்தில் உருவாக்கி அதை மின்னணு அஞ்சல் பெட்டிக்கு அனுப்புகிறார், அதிலிருந்து மற்றொரு வர்த்தக பங்குதாரர் அதன் சொந்த பயன்பாட்டிற்காக தகவலை பதிவிறக்குகிறார். வெறுமனே, இந்த பரிவர்த்தனைகள் முறையே அனுப்பும் மற்றும் பெறும் நிறுவனங்களால் தானாகவே உருவாக்கப்பட்டு படிக்கப்படுகின்றன. இதன் விளைவாக இரு தரப்பினருக்கும் இடையில் போக்குவரத்து நேரம் இல்லாததால், அதிவேகமாக காகிதமில்லாமல் தகவல் பரிமாற்றம் செய்யப்படுகிறது. EDI அமைப்பில் பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் பரிவர்த்தனைகள் கொள்முதல் ஆர்டர்கள் மற்றும் விலைப்பட்டியல். இந்த அமைப்புகள் பெரும்பாலும் பெரிய நிறுவனங்களால் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, ஏனென்றால் அவை ஒரு EDI அமைப்பை அவற்றின் உள்ளக அமைப்புகளில் நிறுவுவதற்கும் ஒருங்கிணைப்பதற்கும் சிறந்தவை.