முன்கூட்டியே சரியான வரையறை

ஒரு முன்னுரிமை உரிமை என்பது ஏற்கனவே இருக்கும் பங்குதாரர்களுக்கு ஒரு நிறுவனத்தின் உரிமையின் விகிதத்தை பராமரிக்க உரிமை. நிறுவனத்தால் கூடுதல் பங்கு வெளியீடுகளின் விகிதாசார பங்கைப் பெறுவதன் மூலம் அவர்கள் அவ்வாறு செய்கிறார்கள். இந்த உரிமை ஒரு பங்குதாரரின் உரிமை வட்டி அதிக பங்குகளை வெளியிடுவதன் மூலம் நீர்த்துப்போகாமல் இருப்பதை உறுதி செய்கிறது. அனைத்து பங்குதாரர்களுக்கும் முன்கூட்டியே உரிமைகள் வழங்கப்பட வேண்டியதில்லை. வழக்கமாக, இந்த உரிமை குறிப்பிட்ட பங்குதாரர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது, பொதுவாக ஆரம்பகால முதலீட்டாளர்கள் அல்லது ஒரு வணிகத்தின் நிறுவனர்கள். பெரும்பான்மை உரிமையாளர்கள் இந்த உரிமையை வலியுறுத்தக்கூடும், இதனால் அவர்கள் ஒரு நிறுவனத்தின் மீது கட்டுப்பாட்டைப் பராமரிக்க முடியும்.

எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு பங்குதாரருக்கு ஒரு நிறுவனத்தில் 1,000 பங்குகள் உள்ளன, தற்போது 5,000 பங்குகள் நிலுவையில் உள்ளன. இந்த கட்டத்தில், பங்குதாரர் வணிகத்தில் 20% வைத்திருக்கிறார். நிதி திரட்டுவதற்காக மேலும் 5,000 பங்குகளை விற்க நிறுவனம் விரும்புகிறது. பங்குதாரர் வணிகத்தின் அதே விகிதாசார உரிமையை பராமரிக்க விரும்பினால், அது இந்த 1,000 கூடுதல் பங்குகளை வாங்க வேண்டும்.

ஒரு தடுப்பு உரிமையின் இருப்புக்கு ஏற்கனவே இருக்கும் பங்குதாரர் கூடுதல் பங்குகளை வாங்க தேவையில்லை. பங்குதாரர் உரிமையைப் பயன்படுத்த வேண்டாம் என்று தேர்வு செய்யலாம், இந்நிலையில் பங்குகள் மற்ற கட்சிகளுக்கு விற்கப்படுகின்றன மற்றும் வணிகத்தில் தற்போதுள்ள பங்குதாரரின் உரிமையின் விகிதம் குறைகிறது.