பண நல்லிணக்கம்

பண சமரசம் என்பது வணிகத்தின் முடிவில் பணப் பதிவேட்டில் உள்ள பணத்தின் அளவை சரிபார்க்கும் செயல்முறையாகும். வேறு எழுத்தர் பணப் பதிவேட்டை எடுத்துக் கொள்ளும்போதெல்லாம் சரிபார்ப்பு நடைபெறலாம். இந்த பண நல்லிணக்கத்திற்கான நடைமுறை பின்வருமாறு:

 1. பண நல்லிணக்கத்தை ஆவணப்படுத்த தினசரி நல்லிணக்க படிவத்தைப் பெறுங்கள்.

 2. ரொக்க டிராயரில் தொடக்க பணத்தின் அளவை படிவத்தில் பட்டியலிடுங்கள், அவை தனிப்பட்ட வகை பில் மற்றும் நாணயத்தால் உடைக்கப்படலாம்.

 3. பணப் பதிவேட்டை மூடு.

 4. சேகரிக்கப்பட்ட அனைத்து பணத்தையும் தினசரி நல்லிணக்கத்தில் பட்டியலிடுங்கள், அவை தனிப்பட்ட வகை பில் மற்றும் நாணயத்தால் உடைக்கப்படலாம்.

 5. பணப் பதிவேட்டில் தனிப்பட்ட பணம் மற்றும் ரசீதுகளைப் பயன்படுத்தி, பணம், காசோலை, கூப்பன் மற்றும் கிரெடிட் கார்டுகள் மூலம் ரசீதுகளின் தொகையை படிவத்தில் சுருக்கவும்.

 6. பணப் பதிவு நாடாவைப் பயன்படுத்தி, நிகர விற்பனை எண்ணிக்கையை அடைய மொத்த விற்பனையின் அளவு, விலக்கப்பட்ட விற்பனை மற்றும் விற்பனை வருமானம் ஆகியவற்றை சுருக்கமாகக் கூறுங்கள்.

 7. பணப் பதிவு நாடாவைப் பயன்படுத்தி, பணம், காசோலை, கூப்பன் மற்றும் கிரெடிட் கார்டு மூலம் ரசீதுகளின் தொகையை படிவத்தில் சுருக்கவும்.

 8. தனிப்பட்ட ரசீதுகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட மற்றும் பணப் பதிவேட்டை அடிப்படையாகக் கொண்ட பணம், காசோலைகள், கூப்பன்கள் மற்றும் கிரெடிட் கார்டு ரசீதுகளுக்கான படிவத்தின் மொத்தங்களை ஒப்பிடுக.

 9. இரண்டு நெடுவரிசைகளுக்கு இடையிலான வேறுபாடுகளை மீண்டும் சரிசெய்யவும்.

 10. படிவத்தில் கையொப்பமிட்டு தேதியிட்டு, மதிப்பீட்டிற்கு மேற்பார்வையாளரிடம் சமர்ப்பிக்கவும்.

 11. மேற்பார்வையாளர் நல்லிணக்க படிவத்தையும், முரண்பாடுகளுக்கான எந்தவொரு விளக்கத்தையும் மதிப்பாய்வு செய்கிறார், மேலும் அவர் அல்லது அவள் ஒப்புக்கொண்டால் படிவத்தை ஒப்புக்கொள்கிறார்.

தினசரி பண நல்லிணக்க படிவத்தின் நல்லிணக்க பகுதியின் மாதிரி கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது.

பண நல்லிணக்க படிவம்