ஒதுக்கீட்டு கணக்கு

ஒரு நிறுவனம் அல்லது திட்டத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதியை சேமிக்க ஒரு ஒதுக்கீட்டுக் கணக்கு அரசாங்கத்தால் பயன்படுத்தப்படுகிறது. நியமிக்கப்பட்ட நோக்கத்திற்காக நிதி பயன்படுத்தப்படும்போது, ​​இந்த கணக்கில் கூறப்பட்ட தொகை குறைக்கப்படுகிறது. ஒரு ஒதுக்கீட்டுக் கணக்கில் சேமிக்கப்பட்ட நிதிகள் பட்ஜெட் காலத்தின் முடிவில் பயன்படுத்தப்படாவிட்டால், அந்த நிதிகள் பொதுவாக வேறு இடங்களில் மறு ஒதுக்கீடு செய்யப்படுகின்றன.