செலுத்தப்படாத முதன்மை இருப்பு

செலுத்தப்படாத முதன்மை இருப்பு என்னவென்றால், கடனளிப்பவரால் கடனளிப்பவருக்கு இதுவரை திருப்பிச் செலுத்தப்படாத கடனின் ஒரு பகுதி. இந்த இருப்பு கடனளிப்பவரால் செலுத்தப்படாத மீதமுள்ள அபாயத்தைக் குறிக்கிறது. ஒரு பொதுவான கடன் கொடுப்பனவு வட்டி கட்டணம் மற்றும் சில அசல் வருமானம் ஆகிய இரண்டையும் உள்ளடக்கியது, எனவே செலுத்தப்படாத அசல் நிலுவைத் தொகையை கடனின் அசல் தொகையிலிருந்து இன்றுவரை அனைத்து கடன் கொடுப்பனவுகளையும் கழிப்பதன் மூலம் கணக்கிட முடியாது. அதற்கு பதிலாக, நீங்கள் செலுத்தப்படாத அசல் நிலுவைக்கு வர கடன் வழங்குபவருக்கு செலுத்தப்பட்ட வட்டித் தொகையையும் மீண்டும் சேர்க்க வேண்டும். இவ்வாறு, கணக்கீடு:

அசல் கடன் தொகை - இன்றுவரை கடன் கொடுப்பனவுகளின் மொத்தம் + இன்றுவரை செலுத்தப்பட்ட மொத்த வட்டி

ஆகவே, ஏபிசி நிறுவனம் ஒரு மில்லியன் டாலர் கடனை எடுத்தால், அதன் பின்னர் 300,000 டாலர் கடனை செலுத்தியிருந்தால், அந்தக் கொடுப்பனவுகளின் வட்டி கூறு 200,000 டாலராக இருந்தால், செலுத்தப்படாத முதன்மை இருப்பு, 000 900,000 ஆகும்.

பலூன் கட்டணம் என்று அழைக்கப்படும் கடனின் இறுதித் தேதியில் ஒற்றை ஊதியம் பெற கட்டமைக்கப்பட்ட கடனுக்கான நிலைமை வேறுபட்டது. இந்த வழக்கில், பணிநீக்கம் செய்யப்பட்ட தேதிக்கு முன்னர் கடனளிப்பவருக்கு செலுத்தப்பட்ட அனைத்து கொடுப்பனவுகளும் வட்டிக்கு மட்டுமே. எனவே, செலுத்தப்படாத அசல் இருப்பு கடனின் காலத்திற்கு ஒரே மாதிரியாக இருக்கும்.

அடுத்த காலகட்டத்தின் கடன் கொடுப்பனவுக்குள் உள்ள வட்டி கட்டணம் முந்தைய காலத்தின் முடிவில் செலுத்தப்படாத அசல் நிலுவையிலிருந்து பெறப்படுகிறது.

ஒரு வீட்டு உரிமையாளர் அடமானத்தை செலுத்த வேண்டிய நேரம் வரும்போது, ​​செலுத்தப்படாத முதன்மை இருப்பு கருத்தாக்கத்துடன் பொதுவான தவறான கருத்து உள்ளது. செலுத்த வேண்டிய தொகை அவர்களின் கடைசி அடமான அறிக்கையில் தோன்றாத செலுத்தப்படாத நிலுவை என்று அவர்கள் கருதுகிறார்கள். இருப்பினும், செலுத்த வேண்டிய உண்மையான தொகை இந்த செலுத்தப்படாத அசல் தொகை பிளஸ் அந்த அறிக்கையின் தேதியிலிருந்து திரட்டப்பட்ட வட்டி அளவு.