கணக்கியல் செலவு

கணக்கியல் செலவு என்பது ஒரு செயலின் பதிவு செய்யப்பட்ட செலவு ஆகும். ஒரு வணிகத்தின் லெட்ஜர்களில் கணக்கியல் செலவு பதிவு செய்யப்படுகிறது, எனவே செலவு ஒரு நிறுவனத்தின் நிதிநிலை அறிக்கைகளில் தோன்றும். ஒரு கணக்கியல் செலவு இன்னும் நுகரப்படவில்லை மற்றும் ஒரு வணிகத்தின் மூலதனமயமாக்கல் வரம்பை விட சமமாகவோ அல்லது அதிகமாகவோ இருந்தால், செலவு இருப்புநிலைக் குறிப்பில் பதிவு செய்யப்படுகிறது. ஒரு கணக்கியல் செலவு நுகரப்பட்டிருந்தால், செலவு வருமான அறிக்கையில் பதிவு செய்யப்படுகிறது. கணக்கியல் செலவினத்துடன் இணைந்து பணம் செலவிடப்பட்டிருந்தால், பணப்புழக்கங்களின் அறிக்கையில் தொடர்புடைய பணப்பரிமாற்றம் தோன்றும். ஒரு ஈவுத்தொகைக்கு கணக்கியல் செலவு இல்லை, ஏனெனில் இது முதலீட்டாளர்களுக்கு வருவாயின் விநியோகமாகும்.

செலுத்த வேண்டிய கணக்குகள் வழியாக கணக்கியல் செலவு பொதுவாக பதிவு செய்யப்படுகிறது. தனிப்பட்ட பரிவர்த்தனைகளுக்கான பத்திரிகை நுழைவு மூலமாகவோ அல்லது இழப்பீடு தொடர்பான செலவுகளுக்கான ஊதிய முறை மூலமாகவோ இது பதிவு செய்யப்படலாம்.

ஒரு கணக்கியல் செலவின் நோக்கம் நிலைமையைப் பொறுத்து மாறலாம். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு தயாரிப்பாளரின் கணக்கியல் செலவை ஒரு மேலாளர் அறிய விரும்புகிறார். குறுகிய கால விலை முடிவுக்கு இந்த தகவல் தேவைப்பட்டால், தயாரிப்புடன் தொடர்புடைய மாறி செலவுகள் மட்டுமே கணக்கியல் செலவில் சேர்க்கப்பட வேண்டும். இருப்பினும், நிறுவனத்தின் மேல்நிலை செலவுகளை ஈடுசெய்யும் நீண்ட கால விலையை நிர்ணயிக்க தகவல் தேவைப்பட்டால், நிலையான செலவினங்களின் ஒதுக்கீட்டைச் சேர்க்க கணக்கியல் செலவின் நோக்கம் விரிவுபடுத்தப்படும்.