வருவாய் அங்கீகாரம் முறைகள்

ஒரு நிறுவனத்தின் வருமான அறிக்கையில் வருவாயை அங்கீகரிக்க பல வழிகள் உள்ளன. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முறை தொழில் மற்றும் குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைகளைப் பொறுத்தது. பின்வரும் பிரிவுகளில், பல அங்கீகார முறைகள், அவை எவ்வாறு செயல்படுகின்றன, அவை எப்போது பயன்படுத்தப்படலாம் என்பதைக் குறிப்பிடுகிறோம்.

ஒப்பந்த முறை முடிந்தது

ஒரு திட்டத்துடன் தொடர்புடைய வருவாய் மற்றும் இலாபங்கள் அனைத்தையும் திட்டப்பணி முடிந்த பின்னரே அங்கீகரிக்க பூர்த்தி செய்யப்பட்ட ஒப்பந்த முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு ஒப்பந்தத்தின் விதிமுறைகளின் கீழ் ஒரு வாடிக்கையாளரிடமிருந்து செலுத்த வேண்டிய நிதி சேகரிப்பு குறித்து நிச்சயமற்ற நிலை இருக்கும்போது இந்த முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது.

செலவு மீட்பு முறை

செலவு மீட்பு முறையின் கீழ், விற்பனையின் செலவு உறுப்பு வாடிக்கையாளரால் ரொக்கமாக செலுத்தப்படும் வரை விற்பனை பரிவர்த்தனை தொடர்பான எந்த லாபத்தையும் ஒரு வணிக அங்கீகரிக்கவில்லை. பணப்பரிமாற்றங்கள் விற்பனையாளரின் செலவுகளை மீட்டெடுத்தவுடன், மீதமுள்ள அனைத்து பண ரசீதுகளும் (ஏதேனும் இருந்தால்) பெறப்பட்டபடி வருமானத்தில் பதிவு செய்யப்படுகின்றன. பெறத்தக்கவற்றை சேகரிப்பது குறித்து கணிசமான நிச்சயமற்ற தன்மை இருக்கும்போது இந்த அணுகுமுறை பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.

தவணை முறை

ஒரு விற்பனையாளர் ஒரு வாடிக்கையாளரை பல ஆண்டுகளில் விற்பனைக்கு செலுத்த அனுமதிக்கும்போது, ​​பரிவர்த்தனை பெரும்பாலும் தவணை முறையைப் பயன்படுத்தி விற்பனையாளரால் கணக்கிடப்படுகிறது - குறிப்பாக வாடிக்கையாளரிடமிருந்து பணத்தின் வசூலை தீர்மானிக்க இயலாது. அதைப் பயன்படுத்தும் ஒருவர், உண்மையான பணத்தைப் பெறும் வரை விற்பனை பரிவர்த்தனையின் மொத்த விளிம்பை ஒத்திவைக்கிறார். ரியல் எஸ்டேட், இயந்திரங்கள் மற்றும் நுகர்வோர் உபகரணங்கள் போன்ற பெரிய டாலர் பொருட்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த அங்கீகார முறையாகும்.

நிறைவு முறையின் சதவீதம்

நிறைவு முறையின் சதவீதம், பெயர் குறிப்பிடுவது போல, வருவாய் மற்றும் நீண்டகால திட்டங்களுடன் தொடர்புடைய இலாபங்களை தொடர்ந்து அங்கீகரிப்பது. அவ்வாறு செய்வதன் மூலம், திட்டம் தொடர்ந்து செயல்படும் ஒவ்வொரு அறிக்கையிடல் காலத்திலும் விற்பனையாளர் ஒரு திட்டத்துடன் தொடர்புடைய சில ஆதாயங்களை அல்லது இழப்பை அடையாளம் காண முடியும். தொடர்ச்சியான அடிப்படையில் திட்ட நிறைவு நிலைகளை மதிப்பிடுவது அல்லது ஒரு திட்டத்தை முடிக்க மீதமுள்ள செலவுகளை மதிப்பிடுவது நியாயமானதாக இருக்கும்போது இந்த முறை சிறப்பாக செயல்படுகிறது. சாராம்சத்தில், ஒரு திட்டத்தின் நிறைவு சதவீதத்துடன் பொருந்தக்கூடிய மொத்த வருமானத்தின் சதவீதம் வருமானமாக அங்கீகரிக்க நிறைவு முறையின் சதவீதம் உங்களை அனுமதிக்கிறது.

விற்பனை-அடிப்படை முறை

விற்பனை அடிப்படையிலான அணுகுமுறையின் கீழ், விற்பனை நேரத்தில் விற்பனை அங்கீகரிக்கப்படுகிறது. கட்டணம் உறுதி செய்யப்படும்போது இந்த முறை சிறப்பாக செயல்படுகிறது, மேலும் அனைத்து விநியோகங்களும் செய்யப்பட்டுள்ளன. விற்பனை அடிப்படையிலான முறை பெரும்பாலான வகை சில்லறை விற்பனைக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது.