கீழே மதிப்பீடு

பாட்டம்-அப் மதிப்பீடு என்பது மிகக் குறைந்த அளவிலான விவரங்களை மதிப்பிடுவதை உள்ளடக்குகிறது. இந்த மதிப்பீடுகள் பின்னர் மொத்த தொகையை அடைவதற்காக ஒருங்கிணைக்கப்படுகின்றன. பணி தொகுப்புக்கான விரிவான செலவு மற்றும் நேர மதிப்பீடுகளை உருவாக்குவதன் மூலம், மதிப்பிடப்பட்ட தொகையை பூர்த்தி செய்வதற்கான நிகழ்தகவு கணிசமாக மேம்படுகிறது. இந்த மதிப்பீடுகளைப் பெறும் நபர்கள் பொதுவாக ஒரு திட்டக் குழுவில் சம்பந்தப்பட்டவர்கள்; அவர்கள் முன்மொழியப்பட்ட வேலையைப் பற்றிய அறிவைக் கொண்டுள்ளனர், எனவே தொடர்புடைய பணித் தேவைகளைப் புரிந்துகொள்வதற்கான சிறந்த நிலையில் உள்ளனர். கீழ்நிலை மதிப்பீட்டின் ஒரே தீங்கு என்னவென்றால், அதை முடிக்க கணிசமான நேரம் ஆகலாம்.

மேல்-கீழ் மதிப்பீட்டை விட கீழ்நிலை மதிப்பீடு விரும்பப்படுகிறது, அங்கு நிர்வாகம் ஒரு திட்டத்தின் செலவு மற்றும் நேர புள்ளிவிவரங்களை அவற்றின் முடிவுகளை உறுதிப்படுத்த எந்தவொரு விரிவான பகுப்பாய்வையும் செய்யாமல் விதிக்கிறது.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found