மூலதன சந்தைகளின் வரையறை

ஒரு மூலதன சந்தை என்பது ஒரு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட சந்தையாகும், இதில் தனிநபர்கள் மற்றும் வணிக நிறுவனங்கள் கடன் மற்றும் பங்கு பத்திரங்களை வாங்கி விற்கின்றன. கொள்முதல் மற்றும் விற்பனை பரிவர்த்தனைகளில் நுழைவதற்கான திறமையான வழியாக இது வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சந்தை ஒரு நிறுவனத்திற்கான நிதிகளின் முக்கிய ஆதாரமாகும், அதன் பத்திரங்கள் ஒரு ஒழுங்குமுறை அதிகாரத்தால் வர்த்தகம் செய்ய அனுமதிக்கப்படுகின்றன, ஏனெனில் அதன் கடன் கடமைகளையும் முதலீட்டாளர்களுக்கும் பங்குகளை உடனடியாக விற்க முடியும். அரசாங்கங்கள் மூலதன சந்தைகளை நிதி திரட்ட பயன்படுத்துகின்றன, பொதுவாக நீண்ட கால பத்திரங்களை வெளியிடுவதன் மூலம். அரசாங்கங்கள் பங்குகளை வெளியிடுவதில்லை, எனவே பங்கு பத்திரங்களை வழங்க முடியாது.

ஒரு மூலதன சந்தை என்பது நீண்ட கால பத்திரங்களை வழங்குவதற்கும் வர்த்தகம் செய்வதற்கும் ஆகும். பொதுவில் வைத்திருக்கும் நிறுவனம் அதன் பத்திரங்களை மூலதன சந்தைகளில் விற்கும்போது, ​​இது முதன்மை சந்தை செயல்பாடு என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. முதலீட்டாளர்களிடையே நிறுவனத்தின் பத்திரங்களின் அடுத்தடுத்த வர்த்தகம் இரண்டாம் நிலை சந்தை செயல்பாடு என அழைக்கப்படுகிறது. குறுகிய கால பத்திரங்கள் பணச் சந்தை போன்ற பிற இடங்களில் வர்த்தகம் செய்யப்படுகின்றன.

மிகவும் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட மூலதன சந்தைகளின் எடுத்துக்காட்டுகள் நியூயார்க் பங்குச் சந்தை, அமெரிக்க பங்குச் சந்தை, லண்டன் பங்குச் சந்தை மற்றும் நாஸ்டாக். பத்திரங்கள் ஒரு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட பரிமாற்றத்தை விட "கவுண்டருக்கு மேல்" வர்த்தகம் செய்யலாம். இந்த பத்திரங்கள் வழக்கமாக வணிக அடிப்படைகள் (வருவாய், மூலதனம் மற்றும் லாபம் போன்றவை) முறையான பரிமாற்றத்தின் குறைந்தபட்ச தரங்களை பூர்த்தி செய்யாத நிறுவனங்களால் வழங்கப்படுகின்றன, இது முதலீட்டாளர்களை பத்திரங்களை வர்த்தகம் செய்ய பிற வழிகளைப் பயன்படுத்தும்படி கட்டாயப்படுத்துகிறது.

மூலதனச் சந்தைகள் ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்டுள்ளன, எனவே உலகின் மறுபக்கத்தில் உள்ள மூலதன சந்தையில் ஏற்படும் இடையூறு மற்ற நாடுகளில் அமைந்துள்ள சந்தைகளில் வர்த்தகத்தை பாதிக்கும்.

பத்திரங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை ஆணையம் (எஸ்.இ.சி) ஒரு கூட்டாட்சி அளவிலான ஏஜென்சிக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு ஆகும், இது ஒரு மூலதன சந்தையில் பத்திரங்களை வெளியிட விரும்பும் அல்லது அதன் பத்திரங்களை மூலதன சந்தையில் வர்த்தகம் செய்ய விரும்பும் எந்தவொரு நிறுவனத்தினாலும் தகவல்களைப் புகாரளிப்பதை ஒழுங்குபடுத்துகிறது.