நேரடி செலவினங்களுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள்

நேரடி செலவுகள் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட செலவு பொருள் தொடர்பான செலவுகள். செலவு பொருள் என்பது ஒரு தயாரிப்பு, நபர், விற்பனை பகுதி அல்லது வாடிக்கையாளர் போன்ற செலவுகள் தொகுக்கப்பட்ட ஒரு பொருளாகும். நேரடி செலவினங்களுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள் நுகர்வு பொருட்கள், நேரடி பொருட்கள், விற்பனை கமிஷன்கள் மற்றும் சரக்கு. மிகக் குறைந்த நேரடி செலவுகள் உள்ளன, ஏனென்றால் பெரும்பாலான செலவுகள் மேல்நிலைகளுடன் தொடர்புடையவை - அதாவது, அவை செலவு பொருளுடன் துல்லியமாக பொருந்த முடியாது. செலவு ஒரு நேரடி செலவு என்பதை தீர்மானிக்க சிறந்த வழி, செலவில் ஏற்படும் மாற்றங்களை தொடர்புடைய செலவு பொருளின் மாற்றங்களுடன் ஒப்பிடுவது. செலவு பொருளில் மாற்றம் இருந்தால், செலவில் பொருந்தக்கூடிய மாற்றம் இருக்க வேண்டும். எடுத்துக்காட்டாக, செலவு பொருள் ஒரு தயாரிப்பு என்றால், விற்கப்படும் பொருட்களின் எண்ணிக்கையில் ஏற்படும் மாற்றங்களுடன் பின்வரும் செலவுகள் அனைத்தும் மாறும் என்று எதிர்பார்க்கலாம்:

  • நேரடி பொருட்கள்

  • நுகர்வு பொருட்கள்

  • சரக்கு மற்றும் சரக்கு வெளியே

  • விற்பனை கமிஷன்கள்

இவை தயாரிப்புகளுடன் இணைக்கப்பட்ட நேரடி செலவினங்களுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள் மட்டுமல்ல - அவை அனைத்தும் நேரடி செலவுகள். மற்ற ஒவ்வொரு உற்பத்திச் செலவும் நேரடி உழைப்பு உட்பட மேல்நிலையாகக் கருதப்படுகிறது, ஏனெனில் அவை அலகு அளவோடு மாறாது.

நாம் தயாரிப்புகளுக்கு அப்பால் செல்லும்போது நேரடி செலவுகளின் எடுத்துக்காட்டுகள் எண்ணிக்கையில் விரிவடைகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு வாடிக்கையாளரின் நேரடி செலவுகள் இப்போது குறிப்பிட்ட உருப்படிகள் மட்டுமல்ல, சில வாடிக்கையாளர் சேவை மற்றும் கள ஆதரவு ஊழியர்களும் கூட. ஒரு வாடிக்கையாளர் அகற்றப்பட்டதன் விளைவாக இந்த நிலைகள் அகற்றப்பட்டால் மட்டுமே இது நிகழ்கிறது.

விற்பனை பிராந்திய செலவு பொருள் பற்றி என்ன? இந்த விஷயத்தில், நேரடி செலவுகள் என்பது தயாரிப்புகளுக்கு குறிப்பிடப்பட்டவை மட்டுமல்ல, அந்த பிராந்தியத்திற்குள் விநியோகம் மற்றும் விற்பனை வலையமைப்பும் ஆகும், அவை கணிசமாக இருக்கலாம். இந்த வழக்கில், நேரடி செலவுகள் மொத்த செலவினங்களில் குறிப்பிடத்தக்க விகிதத்தைக் கொண்டிருக்கலாம்.

இறுதியாக, ஒரு நபருடன் தொடர்புடைய நேரடி செலவுகளின் எடுத்துக்காட்டுகள் யாவை? இது குறைந்தது அவர்களின் இழப்பீடு மற்றும் நன்மைகள். அது அவர்களின் அலுவலக இடத்தைக் கொண்டிருக்கவில்லை, ஏனென்றால் அவர்கள் இல்லாத நிலையில் கூட அந்தச் செலவு இருக்க வேண்டும். மேலும், தொலைபேசியை வேறொருவரிடம் ஒப்படைத்தால், அவர்களின் செல்போன் செலவு நேரடி செலவாக இருக்காது.

சுருக்கமாக, ஏற்படும் அனைத்து செலவுகளின் பெரும்பகுதி பொதுவாக நேரடி செலவாக கருதப்படாது. நேரடி செலவினங்களின் எடுத்துக்காட்டுகள் மாறுபடும், எந்த செலவு பொருள் கருதப்படுகிறது என்பதைப் பொறுத்து.