செலுத்த வேண்டிய நாட்கள் நிலுவையில் உள்ளன

செலுத்த வேண்டிய நாட்கள் நிலுவையில் (டிபிஓ) ஒரு வணிகத்திற்கு அதன் கணக்குகளை செலுத்த வேண்டிய சராசரி நாட்களைக் கூறுகிறது. ஒரு உயர் முடிவு பொதுவாக நல்ல பண நிர்வாகத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதாக கருதப்படுகிறது, ஏனெனில் ஒரு வணிகமானது அதன் பணத்தை முடிந்தவரை நீண்ட காலமாக வைத்திருப்பதால், அதன் மூலதனத்தில் அதன் முதலீடு குறைகிறது. இருப்பினும், மிக நீண்ட டிபிஓ எண்ணிக்கை சிக்கலின் அறிகுறியாக இருக்கலாம், அங்கு ஒரு வணிகமானது அதன் கடமைகளை ஒரு நியாயமான காலத்திற்குள் பூர்த்தி செய்ய இயலாது. மேலும், கொடுப்பனவுகளை நீண்ட நேரம் தாமதப்படுத்துவது சப்ளையர்களுடனான உறவை சேதப்படுத்தும். செலுத்த வேண்டிய நாட்கள் பின்வருமாறு கணக்கிடப்படுகின்றன:

செலுத்த வேண்டிய கணக்குகளை முடித்தல் / (விற்பனை செலவு / நாட்களின் எண்ணிக்கை)

= செலுத்த வேண்டிய நாட்கள் நிலுவையில் உள்ளன

எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு வணிகமானது, 000 70,000 செலுத்த வேண்டிய கணக்குகளை முடிவுக்குக் கொண்டுவருகிறது, ஆண்டுக்கு 20 820,000 விற்கப்படும் பொருட்களின் விலை, இது 365 நாட்களில் அளவிடப்படுகிறது. இது பின்வரும் கணக்கீட்டில் விளைகிறது:

, 000 70,000 செலுத்த வேண்டியவை முடிவடைகின்றன / (20 820,000 விற்பனை செலவு / 365 நாட்கள்)

= 31.2 செலுத்த வேண்டிய நாட்கள் நிலுவையில் உள்ளன

குறைந்த டிபிஓ எண்ணிக்கை பொதுவாக ஒரு வணிகமானது அதன் பணி மூலதன முதலீட்டை அதிகரித்து வருவதால், அதன் கடமைகளை மிக விரைவில் செலுத்துகிறது என்பதைக் குறிக்கிறது. இருப்பினும், ஒரு நிறுவனம் அதன் சப்ளையர்களால் வழங்கப்படும் ஆரம்ப கட்டண தள்ளுபடியைப் பயன்படுத்திக் கொள்கிறது என்பதையும் இது குறிக்கலாம். பெரும்பாலான ஆரம்ப கட்டண விதிமுறைகளில் உள்ள சேமிப்பு ஆரம்ப கட்டணத்தை மிகவும் கவர்ச்சிகரமான விருப்பமாக மாற்றலாம், இது குறைந்த டிபிஓ எண்ணிக்கையை நியாயப்படுத்துகிறது.

டிபிஓவின் இந்த மாறுபட்ட விளக்கங்களைக் கொண்டு, ஒரு வணிகத்தின் செலுத்த வேண்டிய செயல்திறனை மதிப்பிடுவதற்கான ஒரு சிறந்த வழி, அதன் டிபிஓவை அதே தொழில்துறையில் உள்ள மற்ற நிறுவனங்களுடன் ஒப்பிடுவது. அவர்கள் அனைவரும் ஒத்த சப்ளையர்களைப் பயன்படுத்துகிறார்கள், எனவே அதே ஆரம்ப கட்டண தள்ளுபடிகள் வழங்கப்படுகின்றன.

கடன் வழங்குபவர் அல்லது கடன் வழங்குபவர் அல்லது ஒரு முதலீட்டாளரால் ஒரு வணிகத்தின் பணப்புழக்கத்தைப் பற்றிய பெரிய பரிசோதனையின் ஒரு பகுதியாக டிபிஓ அளவீட்டு பயனுள்ளதாக இருக்கும்.