விலைப்பட்டியல் தள்ளுபடி

விலைப்பட்டியல் தள்ளுபடி என்பது ஒரு நிறுவனத்தின் செலுத்தப்படாத கணக்குகளை கடனுக்கான பிணையமாகப் பயன்படுத்துவது, இது ஒரு நிதி நிறுவனத்தால் வழங்கப்படுகிறது. இது கடன் பெறுவதற்கான மிகக் குறுகிய கால வடிவமாகும், ஏனெனில் பெறத்தக்க கணக்குகளின் அளவு மாற்றப்பட்டவுடன் நிதி நிறுவனம் நிலுவையில் உள்ள கடனின் அளவை மாற்ற முடியும். நிதி நிறுவனத்தால் வழங்கப்பட்ட கடனின் அளவு நிலுவையில் உள்ள மொத்த தொகையை விட குறைவாக உள்ளது (பொதுவாக அனைத்து விலைப்பட்டியல்களில் 80% 90 நாட்களுக்கு குறைவாக). நிலுவையில் உள்ள அனைத்து விலைப்பட்டியல்களிலும் ஒரு சதவீதத்தை அனுமதிப்பதை விட நிதி நிறுவனம் பொதுவாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதல்ல, இதன்மூலம் பல வாடிக்கையாளர்களிடையே பெறத்தக்கவைகளின் பரவலை பிணையத்தை இழப்பதைத் தடுக்கிறது.

விலைப்பட்டியல் தள்ளுபடி என்பது வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து பணப்புழக்கத்தை துரிதப்படுத்துகிறது, இதனால் வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் சாதாரண கடன் விதிமுறைகளுக்குள் பணம் செலுத்துவதற்காகக் காத்திருப்பதற்குப் பதிலாக, நீங்கள் விலைப்பட்டியலை வழங்கியவுடன் பணத்தைப் பெறுவீர்கள்.

நிதி நிறுவனம் கடனில் வசூலிக்கும் வட்டி விகிதத்திலிருந்து (இது பிரதம வீதத்தை விட அதிகமாக உள்ளது), மற்றும் ஏற்பாட்டை பராமரிக்க மாதாந்திர கட்டணத்திலிருந்து பணம் சம்பாதிக்கிறது. அது கடன் வாங்கியவரிடம் வசூலிக்கும் வட்டி அளவு கடன் பெற்ற நிதியின் அளவை அடிப்படையாகக் கொண்டது, ஆனால் கடன் பெற கிடைக்கக்கூடிய நிதியின் அளவு அல்ல.

வேறொரு கடனளிப்பவர் ஏற்கனவே அனைத்து நிறுவன சொத்துக்களுக்கும் வேறுபட்ட கடனில் பிணையமாக போர்வை தலைப்பு வைத்திருந்தால் விலைப்பட்டியல் தள்ளுபடி சாத்தியமில்லை. இத்தகைய சூழ்நிலைகளில், மற்ற கடன் வழங்குபவர் பெறத்தக்க கணக்குகளுக்கான உரிமையை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும், அதற்கு பதிலாக நிதி நிறுவனத்திற்கு பின்னால் ஒரு இளைய நிலையை எடுக்க வேண்டும்.

செயல்பாட்டு கண்ணோட்டத்தில், கடன் வாங்குபவர் ஒரு மாதத்திற்கு ஒரு முறையாவது பெறத்தக்க கணக்குகளை நிதி நிறுவனத்திற்கு அனுப்புகிறார், பெறத்தக்கவைகளை நிதி நிறுவனத்திற்குத் தேவையான வகைகளில் திரட்டுகிறார். கடன் நிறுவனம் கடன் வாங்க தயாராக இருக்கும் கடனின் அளவை சரிசெய்ய நிதி நிறுவனம் இந்த தகவலைப் பயன்படுத்துகிறது. பெறத்தக்க கணக்குகளின் மீது கடன் வாங்குபவர் கட்டுப்பாட்டை வைத்திருக்கிறார், அதாவது வாடிக்கையாளர்களுக்கு கடன் வழங்குவதற்கும், விலைப்பட்டியல் செய்வதற்கும், அவர்களிடமிருந்து வசூலிப்பதற்கும் இது பொறுப்பு. தள்ளுபடி ஏற்பாடு குறித்து வாடிக்கையாளர்களுக்கு அறிவிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை.

ஒப்பீட்டளவில் அதிக இலாப விகிதங்களைக் கொண்ட நிறுவனங்களுக்கு விலைப்பட்டியல் தள்ளுபடி சிறப்பாகச் செயல்படுகிறது, ஏனெனில் இந்த வகையான நிதியுதவியுடன் தொடர்புடைய அதிக வட்டி கட்டணங்களை அவர்கள் உடனடியாக உள்வாங்க முடியும். விரைவான விகிதத்தில் வளர்ந்து வரும் உயர் இலாப வணிகங்களில் இது மிகவும் பொதுவானது, மேலும் கூடுதல் வளர்ச்சிக்கு நிதியளிக்க பணப்புழக்கம் தேவைப்படுகிறது. மாறாக, இது குறைந்த விளிம்பு வணிகங்களுக்கு நிதியளிப்பதற்கான ஒரு நல்ல வடிவம் அல்ல, ஏனெனில் கடனுக்கான வட்டி லாபத்தைப் பெறுவதற்கான எந்தவொரு வாய்ப்பையும் அகற்றக்கூடும்.

விலைப்பட்டியல் தள்ளுபடி என்பது கடைசி முயற்சியின் நிதி ஆதாரமாக இருக்கிறது, ஏனெனில் அதனுடன் தொடர்புடைய கணிசமான கட்டணம். பிற வகை நிதிகளுக்கு நிராகரிக்கப்பட்ட பின்னரே நீங்கள் அதைப் பயன்படுத்துவீர்கள். முன்னர் குறிப்பிட்டபடி, விலைப்பட்டியல் தள்ளுபடியை நிதி மாற்றாக திறந்து வைப்பதற்கான முக்கிய பிரச்சினை, வேறு எந்த கடன் ஏற்பாடுகளுக்கும் பிணையத்தில் பெறத்தக்க கணக்குகளை சேர்க்கக்கூடாது.