மொத்த சொத்துக்களின் வருமானம்

மொத்த சொத்துக்களின் வருவாய் ஒரு வணிகத்தின் வருவாயை அதில் முதலீடு செய்யப்பட்ட மொத்த சொத்துகளுடன் ஒப்பிடுகிறது. வரிவிதிப்பு அல்லது நிதி சிக்கல்கள் உட்பட, ஒரு வணிகத்திற்கு நியாயமான வருவாயை உருவாக்க நிர்வாகத்தால் சொத்துக்களை திறம்பட பயன்படுத்த முடியுமா என்பதை இந்த நடவடிக்கை குறிக்கிறது.

மொத்த சொத்துக்களின் வருவாயைக் கணக்கிடுவது வட்டி மற்றும் வரிகளுக்கு முந்தைய வருவாய் (ஈபிஐடி) ஆகும், இது இருப்புநிலைப் பட்டியலில் பட்டியலிடப்பட்ட மொத்த சொத்துக்களின் எண்ணிக்கையால் வகுக்கப்படுகிறது. இயக்க வருவாயில் கவனம் செலுத்துவதற்காக நிகர லாபத்திற்கு பதிலாக ஈபிஐடி எண்ணிக்கை பயன்படுத்தப்படுகிறது. சூத்திரம்:

வட்டி மற்றும் வரிகளுக்கு முந்தைய வருவாய் ÷ மொத்த சொத்துக்கள் = மொத்த சொத்துக்களின் வருமானம்

எடுத்துக்காட்டாக, ஏபிசி இன்டர்நேஷனல் நிகர லாபம், 000 100,000 என்று தெரிவிக்கிறது. இந்த எண்ணிக்கையில் interest 12,000 வட்டி செலவு மற்றும் வருமான வரி, 000 28,000 ஆகியவை அடங்கும். இந்த இரண்டு செலவுகள் மீண்டும் சேர்க்கப்படும்போது, ​​நிறுவனத்தின் ஈபிஐடி $ 140,000 ஆகும். நிறுவனத்தின் மொத்த சொத்து எண்ணிக்கை, 000 4,000,000 ஆகும். எனவே, மொத்த சொத்துக்களின் வருமானம்:

, 000 140,000 ஈபிஐடி $, 000 4,000,000 மொத்த சொத்துக்கள் = 3.5% மொத்த சொத்துக்களின் வருமானம்

மொத்த சொத்து எண்ணிக்கை கான்ட்ரா கணக்குகளை உள்ளடக்கியது, அதாவது குவிக்கப்பட்ட தேய்மானம் மற்றும் சந்தேகத்திற்கிடமான கணக்குகளுக்கான கொடுப்பனவு ஆகியவை இருப்புநிலைக் கணக்கில் உள்ள மொத்த சொத்துக்களிலிருந்து கழிக்கப்படுகின்றன.

ஒப்பீட்டு நோக்கங்களுக்காக இந்த கருத்து பயனுள்ளதாக இருக்கும். எடுத்துக்காட்டாக, வருவாயுடன் ஒப்பிடுகையில், மிகவும் திறமையான சொத்துப் பயன்பாட்டைப் புகாரளிப்பவர் யார் என்பதைத் தீர்மானிக்க, ஒரே தொழில்துறையில் உள்ள பல போட்டியாளர்களின் மொத்த சொத்துக்களின் வருவாயை ஒரு வெளிப்புற ஆய்வாளர் ஒப்பிடலாம்.

உள்நாட்டில், எந்த சொத்துக்கள் பயனற்றவை என்பதற்கான விரிவான விசாரணைக்கு அடிப்படையாக இந்த கருத்தை பயன்படுத்தலாம், எனவே அவை அகற்றப்பட வேண்டும். செயல்பாட்டு மூலதனத்தின் அளவைக் குறைக்க இயக்கக் கொள்கைகளை சரிசெய்ய முடியுமா என்பதைப் பார்க்க, இது மூலதன முதலீட்டை ஆய்வு செய்ய வழிவகுக்கும்.

இந்த அளவீட்டில் ஒரு கவலை என்னவென்றால், வகுத்தல் சந்தை மதிப்புகளை விட புத்தக மதிப்புகளிலிருந்து பெறப்படுகிறது. ஒரு வணிகமானது நிலையான சொத்துகளில் பெரிய முதலீட்டைக் கொண்டிருக்கும்போது, ​​அவை அறிக்கையிடப்பட்ட புத்தக மதிப்புகளால் சுட்டிக்காட்டப்படுவதை விட அதிக மதிப்பைக் கொண்டிருக்கும்போது இது குறிப்பாக கவலை அளிக்கிறது. இந்த வழக்கில், மொத்த சொத்துக்களின் கணக்கிடப்பட்ட வருவாய் உண்மையில் இருப்பதை விட அதிகமாக உள்ளது, ஏனெனில் வகுத்தல் மிகக் குறைவு.

இந்த அளவீட்டின் மற்றொரு கவலை என்னவென்றால், சொத்துக்கள் எவ்வாறு நிதியளிக்கப்பட்டன என்பதில் அது கவனம் செலுத்தவில்லை. ஒரு வணிகமானது அதன் சொத்துக்களை வாங்க அதிக விலை கடனைப் பயன்படுத்தினால், மொத்த சொத்துக்களின் வருவாய் சாதகமாக இருக்கும், அதே நேரத்தில் வணிகமானது கடனைத் திருப்பிச் செலுத்தும் அபாயத்தில் உள்ளது.