பங்கு வகைகள்

பங்குதாரர்களின் பங்குகளை பதிவு செய்ய பல வகையான கணக்குகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஒவ்வொன்றும் ஒரு வணிகத்தில் உரிமையாளர்களின் நலன்களைப் பற்றிய வெவ்வேறு தகவல்களைச் சேமிக்கப் பயன்படுகின்றன. ஒரு வணிகமானது ஒரு நிறுவனமாக அல்லது கூட்டாளராக ஒழுங்கமைக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதைப் பொறுத்து, பங்கு கணக்குகளின் வகைகள் வேறுபடுகின்றன. பங்கு கணக்குகள் கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

நிறுவனங்களுக்கான பங்கு கணக்குகளின் வகைகள்

  • பொது பங்கு. இந்த கணக்கு ஒரு வணிகத்திற்கு செலுத்தப்பட்ட மொத்த நிதியை முதலீட்டாளர்களுக்கு விற்கும் பங்குகளின் சம மதிப்புக்கு குவிக்க பயன்படுகிறது.

  • கூடுதல் கட்டண மூலதனம். இந்த கணக்கு முதலீட்டாளர்கள் ஒரு நிறுவனத்தால் விற்கப்படும் பங்குகளுக்கு அவற்றின் சம மதிப்புக்கு மேல் செலுத்தும் கூடுதல் தொகையை குவிக்கிறது. சம மதிப்பு பொதுவாக மிகவும் குறைவாக இருப்பதால், இந்த கணக்கில் உள்ள இருப்பு பொதுவான பங்கு கணக்கில் உள்ள நிலுவை விட அதிகமாக இருக்கும்.

  • தக்க வருவாய். இந்த கணக்கில் வணிகத்தின் திரட்டப்பட்ட வருவாய் உள்ளது, இது பங்குதாரர்களுக்கு செய்யப்படும் எந்த ஈவுத்தொகை கொடுப்பனவுகளின் அளவையும் கழித்தல்.

  • கருவூல பங்கு. இந்த கணக்கில் முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து பங்குகளை வாங்குவதற்கு செலுத்தப்பட்ட தொகைகள் உள்ளன. இது எதிர்மறையான இருப்பைக் கொண்டுள்ளது, எனவே இது மற்ற கணக்குகளில் உள்ள தொகையை ஈடுசெய்கிறது.

ஒரு நிறுவனமும் விருப்பமான பங்குகளை வெளியிட்டிருந்தால், இந்தத் தகவலைத் தனித்தனியாகக் கண்காணிக்க கூடுதல் கணக்குகள் இருக்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக, "விருப்பமான பங்கு" கணக்கு மற்றும் "கூடுதல் பணம் செலுத்தும் மூலதனம் - விருப்பமான பங்கு" கணக்கு இருக்கலாம். இந்த பங்குகளுக்கு வழக்கமாக ஈவுத்தொகை வழங்கப்படுகிறது, இது ஒட்டுமொத்தமாக இருக்கலாம்.

இயக்குநர்கள் குழு ஒரு பங்கு இருப்பு கணக்கையும் அமைக்கலாம், அதில் அவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட சொத்தை நிர்மாணிப்பது போன்ற ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்திற்காக நோக்கம் கொண்ட நிதிகளை நிறுத்துகிறார்கள். அத்தகைய இருப்பு கணக்கிற்கு நிறுவன அல்லது சட்டபூர்வமான அடிப்படை எதுவும் இல்லை; எதிர்காலத்தில் தக்க வருவாய் எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படலாம் என்பது குறித்த குழுவின் நோக்கத்தை இது குறிக்கிறது.

கூட்டாண்மைக்கான ஈக்விட்டி கணக்குகளின் வகைகள்

  • மூலதனம். இந்த கணக்கில் அதன் கூட்டாளர்களால் கூட்டாண்மைக்கு பங்களிக்கப்பட்ட நிதியின் அளவு உள்ளது.

  • வரைபடங்கள். இந்த கணக்கில் ஒரு வணிகத்திலிருந்து அதன் கூட்டாளர்களால் அவர்களின் தனிப்பட்ட பயன்பாட்டிற்காக திரும்பப் பெறப்பட்ட மொத்த நிதி உள்ளது.