தணிக்கை திட்டம்

ஒரு தணிக்கை திட்டம் என்பது தணிக்கை நடைமுறைகளின் சரிபார்ப்பு பட்டியல், இது ஒரு தணிக்கை முடிக்க ஒரு தணிக்கையாளர் பின்பற்ற வேண்டும். ஒவ்வொரு சரிபார்ப்பு பட்டியல் உருப்படியும் முடிந்தவுடன் ஒரு தணிக்கையாளர் கையொப்பமிடுகிறார், பின்னர் தணிக்கை திட்டங்கள் தணிக்கை பணிகள் ஆவணங்களில் செருகப்படுகின்றன. தணிக்கைத் திட்டத்தின் உள்ளடக்கங்கள் தணிக்கையின் நோக்கம் மற்றும் தன்மை மற்றும் தொழில்துறையால் மாறுபடும். தனிப்பட்ட தொழில்களுக்கு ஏற்றவாறு பல நிலையான தணிக்கை வழிகாட்டிகள் உள்ளன.