துரிதப்படுத்தப்பட்ட தேய்மானம்

முடுக்கப்பட்ட தேய்மானம் என்பது நிலையான சொத்துக்களை அவற்றின் பயனுள்ள வாழ்க்கையின் ஆரம்பத்தில் விரைவான விகிதத்தில் தேய்மானம் செய்வதாகும். இந்த வகை தேய்மானம் ஒரு சொத்தின் வாழ்க்கையின் ஆரம்பத்தில் வரி விதிக்கக்கூடிய வருமானத்தின் அளவைக் குறைக்கிறது, இதனால் வரிக் கடன்கள் பிற்கால காலங்களில் ஒத்திவைக்கப்படுகின்றன. பிற்காலத்தில், பெரும்பாலான தேய்மானம் ஏற்கனவே அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கும் போது, ​​விளைவு தலைகீழாக மாறும், எனவே வரிவிதிப்பு வருமானத்தை அடைக்க குறைந்த தேய்மானம் கிடைக்கும். இதன் விளைவாக, ஒரு நிறுவனம் பிற்காலத்தில் அதிக வருமான வரிகளை செலுத்துகிறது. ஆகவே, விரைவான தேய்மானத்தின் நிகர விளைவு வருமான வரிகளை பிற்கால காலத்திற்கு ஒத்திவைப்பதாகும்.

துரிதப்படுத்தப்பட்ட தேய்மானத்தைப் பயன்படுத்துவதற்கான இரண்டாம் காரணம் என்னவென்றால், அது உண்மையில் அடிப்படை சொத்துக்களின் பயன்பாட்டு முறையை பிரதிபலிக்கக்கூடும், அங்கு அவர்கள் பயனுள்ள வாழ்க்கையின் ஆரம்பத்தில் அதிக பயன்பாட்டை அனுபவிக்கிறார்கள்.

தேய்மான முறைகள்

துரிதப்படுத்தப்பட்ட தேய்மானத்திற்கு பல கணக்கீடுகள் உள்ளன, அதாவது இரட்டை சரிவு சமநிலை முறை மற்றும் ஆண்டுகளின் இலக்க முறையின் தொகை. ஒரு நிறுவனம் துரிதப்படுத்தப்பட்ட தேய்மானத்தைப் பயன்படுத்த வேண்டாம் என்று தேர்வுசெய்தால், அதற்கு பதிலாக நேர்-வரி முறையைப் பயன்படுத்தலாம், அங்கு ஒரு சொத்தை அதன் பயனுள்ள வாழ்நாள் முழுவதும் அதே நிலையான விகிதத்தில் மதிப்பிடுகிறது. தேய்மான முறைகள் அனைத்தும் ஒரே அளவிலான தேய்மானத்தை அங்கீகரிப்பதில் முடிவடையும், இது நிலையான சொத்தின் விலை, எதிர்பார்க்கப்படும் எந்த காப்பு மதிப்பும் குறைவாக இருக்கும். பல்வேறு முறைகளுக்கு இடையிலான ஒரே வித்தியாசம், தேய்மானம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வேகம்.

முடுக்கப்பட்ட தேய்மானம் பயன்படுத்தப்படாதபோது

துரிதப்படுத்தப்பட்ட தேய்மானத்திற்கு கூடுதல் தேய்மானம் கணக்கீடுகள் மற்றும் பதிவு வைத்தல் தேவைப்படுகிறது, எனவே சில நிறுவனங்கள் அந்த காரணத்திற்காக அதைத் தவிர்க்கின்றன (நிலையான சொத்து மென்பொருள் இந்த சிக்கலை உடனடியாக சமாளிக்க முடியும் என்றாலும்). வரிவிதிப்பு வருமானத்தை தொடர்ந்து சம்பாதிக்கவில்லை என்றால் நிறுவனங்கள் அதைப் புறக்கணிக்கக்கூடும், இது அதைப் பயன்படுத்துவதற்கான முதன்மை காரணத்தை எடுத்துக்கொள்கிறது. ஒப்பீட்டளவில் சிறிய அளவிலான நிலையான சொத்துக்கள் இருந்தால் நிறுவனங்கள் விரைவான தேய்மானத்தை புறக்கணிக்கக்கூடும், ஏனெனில் துரிதப்படுத்தப்பட்ட தேய்மானத்தைப் பயன்படுத்துவதன் வரி விளைவு மிகக் குறைவு. இறுதியாக, ஒரு நிறுவனம் பகிரங்கமாக வைத்திருந்தால், முதலீட்டாளர்களின் நலனுக்காக அதன் பங்கு விலையை உயர்த்துவதற்காக நிகர வருமானத்தின் மிக உயர்ந்த தொகையைப் புகாரளிப்பதில் நிர்வாகம் அதிக அக்கறை காட்டக்கூடும் - இந்த நிறுவனங்கள் விரைவான தேய்மானத்தில் ஆர்வம் காட்டாது, இது குறைக்கிறது நிகர வருமானத்தின் அளவு.

நிதி பகுப்பாய்வு விளைவுகள்

ஒரு நிதி பகுப்பாய்வு கண்ணோட்டத்தில், துரிதப்படுத்தப்பட்ட தேய்மானம் ஒரு வணிகத்தின் அறிக்கையிடப்பட்ட முடிவுகளை வழக்கமாக இருப்பதை விடக் குறைவான இலாபங்களை வெளிப்படுத்துகிறது. ஒரு வணிகமானது நிலையான விகிதத்தில் சொத்துக்களை கையகப்படுத்துவதற்கும் அப்புறப்படுத்துவதற்கும் தொடரும் வரை இது நீண்ட கால நிலைமை அல்ல. விரைவான தேய்மானத்தைப் பயன்படுத்தும் ஒரு வணிகத்தை சரியாக மதிப்பாய்வு செய்ய, பணப்புழக்கங்களின் அறிக்கையில் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளபடி, அதன் பணப்புழக்கங்களை மதிப்பாய்வு செய்வது நல்லது.