விளிம்புக்கும் மார்க்அப்பிற்கும் உள்ள வேறுபாடு

விளிம்புக்கும் மார்க்அப்பிற்கும் உள்ள வேறுபாடு என்னவென்றால், விளிம்பு என்பது விற்பனை செய்யப்பட்ட பொருட்களின் விலையை கழித்தல் ஆகும், அதே சமயம் மார்க்அப் என்பது விற்பனை விலையைப் பெறுவதற்காக ஒரு பொருளின் விலை அதிகரிக்கும் அளவு. இந்த விதிமுறைகளைப் பயன்படுத்துவதில் ஏற்பட்ட தவறு, விலை நிர்ணயம் கணிசமாக மிக அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ ஏற்படலாம், இதன் விளைவாக முறையே விற்பனை அல்லது இழந்த லாபம் ஏற்படும். சந்தை பங்கில் ஒரு கவனக்குறைவான தாக்கமும் இருக்கக்கூடும், ஏனெனில் அதிகப்படியான அல்லது குறைந்த விலைகள் போட்டியாளர்களால் வசூலிக்கப்படும் விலைகளுக்கு வெளியே இருக்கலாம்.

விளிம்பு மற்றும் மார்க்அப் கருத்துகளின் விரிவான விளக்கங்கள் பின்வருமாறு:

  • விளிம்பு (மொத்த விளிம்பு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது) என்பது விற்பனையாகும் பொருட்களின் விலையை கழித்தல். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு தயாரிப்பு $ 100 க்கு விற்கப்பட்டு உற்பத்தி செய்ய $ 70 செலவாகும் என்றால், அதன் விளிம்பு $ 30 ஆகும். அல்லது, ஒரு சதவீதமாகக் கூறப்பட்டால், விளிம்பு சதவீதம் 30% (விற்பனையால் வகுக்கப்பட்ட விளிம்பாகக் கணக்கிடப்படுகிறது).

  • மார்க்அப் விற்பனை விலையைப் பெறுவதற்காக ஒரு பொருளின் விலை அதிகரிக்கும் அளவு. முந்தைய உதாரணத்தைப் பயன்படுத்த, cost 70 செலவில் இருந்து $ 30 என்ற மார்க்அப் $ 100 விலையை அளிக்கிறது. அல்லது, ஒரு சதவீதமாகக் கூறப்பட்டால், மார்க்அப் சதவீதம் 42.9% (தயாரிப்பு செலவினத்தால் வகுக்கப்பட்ட மார்க்அப் தொகையாகக் கணக்கிடப்படுகிறது).

விளிம்புகள் மற்றும் மார்க்அப்களின் பொருள் குறித்து குழப்பம் ஏற்பட்டால், ஒரு நபர் விலைகளைப் பெறுவதில் சிக்கலில் சிக்குவது எப்படி என்று பார்ப்பது எளிது. அடிப்படையில், நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட விளிம்பைப் பெற விரும்பினால், நீங்கள் ஒரு தயாரிப்பு செலவை விளிம்பின் அளவை விட ஒரு சதவிகிதம் அதிகமாகக் குறிக்க வேண்டும், ஏனெனில் மார்க்அப் கணக்கீட்டின் அடிப்படையானது வருவாயைக் காட்டிலும் செலவு ஆகும்; செலவு எண்ணிக்கை வருவாய் எண்ணிக்கையை விட குறைவாக இருக்க வேண்டும் என்பதால், மார்க்அப் சதவீதம் விளிம்பு சதவீதத்தை விட அதிகமாக இருக்க வேண்டும்.

மார்க்அப் கணக்கீடு ஒரு விளிம்பு அடிப்படையிலான விலையை விட காலப்போக்கில் விலை மாற்றங்களை விளைவிக்கும், ஏனெனில் மார்க்அப் எண்ணிக்கை அடிப்படையாகக் கொண்ட செலவு காலப்போக்கில் மாறுபடலாம்; அல்லது அதன் கணக்கீடு மாறுபடலாம், இதன் விளைவாக வெவ்வேறு செலவுகள் வெவ்வேறு விலைகளுக்கு வழிவகுக்கும்.

பின்வரும் புல்லட் புள்ளிகள் தனித்துவமான இடைவெளியில் விளிம்பு மற்றும் மார்க்அப் சதவீதங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடுகளைக் குறிப்பிடுகின்றன:

  • 10% விளிம்புக்கு வர, மார்க்அப் சதவீதம் 11.1%

  • 20% விளிம்புக்கு வர, மார்க்அப் சதவீதம் 25.0% ஆகும்

  • 30% விளிம்புக்கு வர, மார்க்அப் சதவீதம் 42.9% ஆகும்

  • 40% விளிம்பில் வர, மார்க்அப் சதவீதம் 80.0%

  • 50% விளிம்புக்கு வர, மார்க்அப் சதவீதம் 100.0%

பிற மார்க்அப் சதவீதங்களைப் பெற, கணக்கீடு:

விரும்பிய விளிம்பு goods பொருட்களின் விலை = மார்க்அப் சதவீதம்

எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு பொருளின் விலை $ 7 என்று உங்களுக்குத் தெரிந்தால், அதில் $ 5 விளிம்பைப் பெற விரும்பினால், மார்க்அப் சதவீதத்தின் கணக்கீடு:

$ 5 விளிம்பு ÷ cost 7 செலவு = 71.4%

7 7 செலவை 1.714 ஆல் பெருக்கினால், நாங்கள் $ 12 விலையில் வருகிறோம். Price 12 விலைக்கும் $ 7 செலவுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் விரும்பிய விளிம்பு $ 5 ஆகும்.

விளிம்பு மற்றும் மார்க்அப் கருத்துக்கள் குழப்பமாக உள்ளதா என்பதைப் பார்க்க, விற்பனை பரிவர்த்தனைகளின் மாதிரிக்கான உள் தணிக்கை ஊழியர்கள் மதிப்பாய்வு விலைகளைக் கொண்டிருப்பதைக் கவனியுங்கள். அப்படியானால், இந்த சிக்கலின் விளைவாக இழந்த லாபத்தின் அளவை (ஏதேனும் இருந்தால்) தீர்மானிக்கவும், தொகை குறிப்பிடத்தக்கதாக இருந்தால் அதை நிர்வாகத்திற்கு தெரிவிக்கவும்.

இரண்டு கருத்துகளுக்கும் இடையிலான வேறுபாடு விற்பனை ஊழியர்களுக்கு தொடர்ந்து சிக்கலை ஏற்படுத்தினால், பல்வேறு விலை புள்ளிகளில் பயன்படுத்த மார்க்அப் சதவீதங்களைக் காட்டும் அட்டைகளை அச்சிடுங்கள், மற்றும் அட்டைகளை ஊழியர்களுக்கு விநியோகிக்கவும். கார்டுகள் விளிம்பு மற்றும் மார்க்அப் விதிமுறைகளுக்கு இடையிலான வேறுபாட்டை வரையறுக்க வேண்டும், மேலும் விளிம்பு மற்றும் மார்க்அப் கணக்கீடுகள் எவ்வாறு பெறப்படுகின்றன என்பதற்கான எடுத்துக்காட்டுகளைக் காட்ட வேண்டும்.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found