நிறைவு முறையின் சதவீதம்

நிறைவு முறையின் சதவீதத்தின் கண்ணோட்டம்

நிறைவு முறையின் சதவீதம், முடிக்கப்பட்ட வேலையின் விகிதத்தின் அடிப்படையில் நீண்ட கால திட்டங்கள் தொடர்பான வருவாய் மற்றும் செலவினங்களின் தற்போதைய அங்கீகாரத்தை கணக்கிடுகிறது. அவ்வாறு செய்வதன் மூலம், திட்டம் தொடர்ந்து செயல்படும் ஒவ்வொரு கணக்கியல் காலத்திலும் ஒரு திட்டத்துடன் தொடர்புடைய சில ஆதாயங்கள் அல்லது இழப்புகளை விற்பனையாளர் அடையாளம் காண முடியும். தொடர்ச்சியான அடிப்படையில் திட்ட நிறைவு நிலைகளை மதிப்பிடுவது அல்லது ஒரு திட்டத்தை முடிக்க மீதமுள்ள செலவுகளை மதிப்பிடுவது நியாயமானதாக இருக்கும்போது இந்த முறை சிறப்பாக செயல்படுகிறது. மாறாக, நிறைவு சதவீதம் அல்லது மீதமுள்ள செலவுகள் குறித்து குறிப்பிடத்தக்க நிச்சயமற்ற நிலைகள் இருக்கும்போது இந்த முறையைப் பயன்படுத்தக்கூடாது. ஒரு ஒப்பந்த முயற்சியை நியாயப்படுத்த போதுமான நம்பிக்கையுடன் குறைந்தபட்ச மொத்த வருவாய் மற்றும் அதிகபட்ச மொத்த செலவை மதிப்பிட முடிந்தால், ஒரு ஒப்பந்தக்காரரின் மதிப்பீட்டு திறன்கள் நிறைவு முறையின் சதவீதத்தைப் பயன்படுத்த போதுமானதாக கருதப்பட வேண்டும்.

மதிப்பீட்டு செயல்பாட்டில் பொதுவாக எதிர்கொள்ளாத நிலைமைகள் இருக்கும்போது நம்பகமான ஒப்பந்த மதிப்பீடுகளை உருவாக்கும் திறன் பலவீனமடையக்கூடும். இந்த நிபந்தனைகளுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள், ஒரு ஒப்பந்தம் நடைமுறைப்படுத்த முடியாததாகத் தோன்றும்போது, ​​வழக்கு உள்ளது, அல்லது தொடர்புடைய சொத்துக்கள் கண்டிக்கப்படலாம் அல்லது பறிமுதல் செய்யப்படலாம். இந்த சூழ்நிலைகளில், அதற்கு பதிலாக பூர்த்தி செய்யப்பட்ட ஒப்பந்த முறையைப் பயன்படுத்தவும்.

சாராம்சத்தில், ஒரு திட்டத்தின் நிறைவு சதவீதத்துடன் பொருந்தக்கூடிய மொத்த வருமானத்தின் சதவீதம் வருமானமாக அங்கீகரிக்க நிறைவு முறையின் சதவீதம் உங்களை அனுமதிக்கிறது. நிறைவு செய்யப்பட்ட சதவீதம் பின்வரும் வழிகளில் அளவிடப்படலாம்:

 • செலவு-க்கு-செலவு முறை. இது இன்றுவரை ஏற்பட்ட ஒப்பந்த செலவை மொத்த எதிர்பார்க்கப்படும் ஒப்பந்த செலவினத்துடன் ஒப்பிடுவதாகும். ஒரு ஒப்பந்தத்திற்காக ஏற்கனவே வாங்கப்பட்ட ஆனால் இதுவரை நிறுவப்படாத பொருட்களின் விலை ஒரு திட்டத்தின் நிறைவு சதவீதத்தை நிர்ணயிப்பதில் சேர்க்கப்படக்கூடாது, அவை ஒப்பந்தத்திற்காக குறிப்பாக தயாரிக்கப்படாவிட்டால் தவிர. மேலும், உபகரணங்களின் தலைப்பு வாடிக்கையாளருக்கு மாற்றப்படாவிட்டால், ஒப்பந்த காலத்திற்கு மேல் உபகரணங்களின் விலையை ஒதுக்குங்கள்.

 • முயற்சிகள்-செலவு முறை. இது ஒப்பந்தத்திற்காக செலவிடப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படும் மொத்த முயற்சியுடன் ஒப்பிடுகையில் இன்றுவரை செலவிடப்பட்ட முயற்சியின் விகிதமாகும். எடுத்துக்காட்டாக, நிறைவு சதவீதம் நேரடி உழைப்பு நேரம், அல்லது இயந்திர நேரம் அல்லது பொருள் அளவுகளின் அடிப்படையில் இருக்கலாம்.

 • அலகுகள்-விநியோக முறை. இது ஒரு ஒப்பந்தத்தின் விதிமுறைகளின் கீழ் வழங்கப்பட வேண்டிய மொத்த அலகுகளின் எண்ணிக்கையில் வாங்குபவருக்கு வழங்கப்படும் அலகுகளின் சதவீதமாகும். வாங்குபவரின் விவரக்குறிப்புகளுக்கு ஒப்பந்தக்காரர் பல அலகுகளை உற்பத்தி செய்யும் போது மட்டுமே இதைப் பயன்படுத்த வேண்டும். அங்கீகாரம் அடிப்படையாகக் கொண்டது:

  • வருவாயைப் பொறுத்தவரை, வழங்கப்பட்ட அலகுகளின் ஒப்பந்த விலை

  • செலவினங்களுக்காக, வழங்கப்பட்ட அலகுகளுக்கு நியாயமான முறையில் ஒதுக்கக்கூடிய செலவுகள்

ஒத்த வகை ஒப்பந்தங்களுக்கு ஒரே அளவீட்டு முறையைப் பயன்படுத்தவும். அவ்வாறு செய்வது காலப்போக்கில் நிறைவு முடிவுகளின் சதவீதத்தின் நிலைத்தன்மையை மேம்படுத்துகிறது.

ஒப்பந்தத்தை முடிக்க மதிப்பிடப்பட்ட செலவைப் பெறுவதற்கு ஒப்பந்தக்காரருக்கு சிரமம் இருக்கும்போது, ​​இலாபத்தை அதிக துல்லியத்துடன் மதிப்பிட முடியும் வரை, குறைந்த சாத்தியமான இலாபத்தின் அடிப்படையில் இலாபத்தை அங்கீகரிப்பதை அடிப்படையாகக் கொள்ளுங்கள். எந்தவொரு இலாபத்தையும் மதிப்பிடுவது நடைமுறைக்கு மாறான சந்தர்ப்பங்களில், இழப்பு ஏற்படாது என்று உறுதியளிக்கப்பட்டதைத் தவிர, வருவாய் அங்கீகார நோக்கங்களுக்காக பூஜ்ஜிய லாபத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்; இதன் பொருள் வருவாய் மற்றும் செலவுகள் மிகவும் துல்லியமான மதிப்பீடுகள் செய்யப்படும் வரை சம அளவுகளில் அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும். இந்த அணுகுமுறை பூர்த்தி செய்யப்பட்ட ஒப்பந்த முறையை விட சிறந்தது, ஏனெனில் திட்டப்பணி முடிவதற்கு முன்னர் வருமான அறிக்கையில் பரவக்கூடிய பொருளாதார நடவடிக்கைகளின் குறைந்தது சில அறிகுறிகள் உள்ளன.

நிறைவு முறையின் சதவீதத்திற்கு தேவையான படிகள் பின்வருமாறு:

 1. மொத்த மதிப்பிடப்பட்ட ஒப்பந்த வருவாயிலிருந்து மொத்த மதிப்பிடப்பட்ட மொத்த ஒப்பந்தத்திற்கு மொத்த மதிப்பிடப்பட்ட ஒப்பந்த செலவுகளைக் கழிக்கவும்.

 2. மேலே விவரிக்கப்பட்ட முறைகளில் ஒன்றைப் பயன்படுத்தி, நிறைவுக்கான முன்னேற்றத்தின் அளவை அளவிடவும்.

 3. அங்கீகரிக்கப்பட்ட மொத்த வருவாயை அடைவதற்கு மொத்த மதிப்பிடப்பட்ட ஒப்பந்த வருவாயை மதிப்பிடப்பட்ட நிறைவு சதவீதத்தால் பெருக்கவும்.

 4. அங்கீகரிக்கப்பட்ட மொத்த வருவாயிலிருந்து முந்தைய காலகட்டத்தில் இன்றுவரை அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒப்பந்த வருவாயைக் கழிக்கவும். நடப்பு கணக்கியல் காலத்தின் முடிவை அங்கீகரிக்கவும்.

 5. சம்பாதித்த வருவாயின் விலையை அதே முறையில் கணக்கிடுங்கள். இதன் பொருள், மொத்த மதிப்பிடப்பட்ட ஒப்பந்த செலவினத்தால் நிறைவு செய்யப்பட்ட அதே சதவீதத்தை பெருக்கி, நடப்பு கணக்கியல் காலத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டிய வருவாய் செலவில் வருவதற்கு ஏற்கனவே அங்கீகரிக்கப்பட்ட செலவின் அளவைக் கழித்தல்.

இந்த முறை மோசடி நடவடிக்கைக்கு உட்பட்டது, வழக்கமாக அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டிய வருவாய் மற்றும் லாபத்தின் அளவை அதிகமாக மதிப்பிடுவது. திட்ட மைல்கற்கள் மற்றும் நிறைவு நிலை பற்றிய விரிவான ஆவணங்கள் மோசடிக்கான சாத்தியத்தைத் தணிக்கும், ஆனால் அதை அகற்ற முடியாது.

நிறைவு முறையின் சதவீதத்தின் எடுத்துக்காட்டு

லாகர் கட்டுமான நிறுவனம் ஒரு இராணுவ தளத்தில் பராமரிப்பு வசதியை உருவாக்கி வருகிறது. லாஜர் இதுவரை இந்த திட்டம் தொடர்பான, 000 4,000,000 செலவுகளை குவித்துள்ளார், மேலும் வாடிக்கையாளருக்கு, 500 4,500,000 கட்டணம் வசூலித்தார். திட்டத்தின் மதிப்பிடப்பட்ட மொத்த விளிம்பு 20% ஆகும். எனவே, திட்டத்திற்கான மொத்த செலவுகள் மற்றும் மதிப்பிடப்பட்ட மொத்த லாபம்:

, 000 4,000,000 செலவுகள் ÷ (1 - 0.20 மொத்த விளிம்பு) = $ 5,000,000

இந்த எண்ணிக்கை இன்றுவரை, 500 4,500,000 பில்லிங்கை விட அதிகமாக இருப்பதால், பின்வரும் பத்திரிகை பதிவைப் பயன்படுத்தி லாஜர் 500,000 டாலர் கூடுதல் வருவாயை அடையாளம் காண முடியும்: