கணக்கியலின் அடிப்படைகள்

கணக்கியல் என்பது வணிக பரிவர்த்தனைகளைப் பதிவுசெய்தல் மற்றும் புகாரளித்தல். கணக்கியலின் அடிப்படைகளை பின்வரும் புள்ளிகளுக்குள் சுருக்கலாம்:

 • பதிவு வைத்தல் முறை. முதலில், பதிவு வைத்திருப்பதற்கு ஒரு பகுத்தறிவு அணுகுமுறை இருக்க வேண்டும். இதன் பொருள் தகவல் சேமிக்கப்படும் கணக்குகளை அமைத்தல். கணக்குகள் பின்வரும் வகைப்பாடுகளில் அடங்கும்:
  • சொத்துக்கள். இவை வாங்கிய அல்லது வாங்கிய பொருட்கள், ஆனால் உடனடியாக நுகரப்படுவதில்லை. எடுத்துக்காட்டுகள் பெறத்தக்க கணக்குகள் மற்றும் சரக்கு.
  • பொறுப்புகள். இவை வணிகத்தின் கடமைகள், பிற்காலத்தில் செலுத்தப்பட வேண்டும். செலுத்த வேண்டிய கணக்குகள் மற்றும் செலுத்த வேண்டிய கடன்கள் இதற்கு எடுத்துக்காட்டுகள்.
  • பங்கு. இது சொத்துக்கள் கழித்தல் பொறுப்புகள், மற்றும் வணிகத்தின் உரிமையாளர்களின் உரிமை ஆர்வத்தை குறிக்கிறது.
  • வருவாய். இது பொருட்களை வழங்குவதற்கும் அல்லது சேவைகளை வழங்குவதற்கும் ஈடாக வாடிக்கையாளர்களுக்கு விதிக்கப்படும் தொகை.
  • செலவுகள். அளவீட்டுக் காலத்தில் நுகரப்படும் சொத்துகளின் அளவு இதுவாகும். வாடகை செலவு மற்றும் ஊதிய செலவு ஆகியவை எடுத்துக்காட்டுகள்.
 • பரிவர்த்தனைகள். பல வணிக பரிவர்த்தனைகளை தயாரிப்பதற்கு கணக்காளர் பொறுப்பேற்கிறார், மற்றவர்கள் நிறுவனத்தின் பிற பகுதிகளிலிருந்து கணக்காளருக்கு அனுப்பப்படுகிறார்கள். இந்த பரிவர்த்தனைகளின் ஒரு பகுதியாக, அவை முதல் புள்ளியில் நாங்கள் குறிப்பிட்ட கணக்குகளுக்குள் பதிவு செய்யப்படுகின்றன. முக்கிய பரிவர்த்தனைகள்:
  • பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளை வாங்கவும். கொள்முதல் ஆர்டர்களை வழங்குதல் மற்றும் சப்ளையர் விலைப்பட்டியல் செலுத்துதல் தேவை.
  • பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளை வாடிக்கையாளர்களுக்கு விற்கவும். ஒவ்வொரு வாடிக்கையாளருக்கும் அனுப்ப வேண்டிய விலைப்பட்டியல் உருவாக்கப்பட வேண்டும், வாடிக்கையாளர் செலுத்த வேண்டிய தொகையை ஆவணப்படுத்துகிறது.
  • வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து கொடுப்பனவுகளைப் பெறுங்கள். பொருந்தக்கூடிய பெறப்பட்ட விலைப்பட்டியல் தேவை.
  • ஊதிய ஊழியர்களுக்கு. ஊழியர்களிடமிருந்து நேரத்தைச் சேகரிக்கும் தகவல்களைச் சேகரிப்பது தேவைப்படுகிறது, இது மொத்த ஊதியத் தகவல்கள், வரி விலக்குகள் மற்றும் பிற விலக்குகளை உற்பத்தி செய்யப் பயன்படுகிறது, இதன் விளைவாக ஊழியர்களுக்கு நிகர ஊதியம் கிடைக்கிறது.
 • புகாரளித்தல். கணக்கியல் காலம் தொடர்பான அனைத்து பரிவர்த்தனைகளும் முடிந்ததும், கணக்காளர் கணக்குகளில் சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ள தகவல்களைத் திரட்டி, அதை மூன்று ஆவணங்களாக மறுவடிவமைக்கிறார், அவை கூட்டாக நிதிநிலை அறிக்கைகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இந்த அறிக்கைகள்:
  • வருமான அறிக்கை. இந்த ஆவணம் வருவாயை அளிக்கிறது மற்றும் அறிக்கையிடல் காலத்திற்கு நிகர லாபம் அல்லது இழப்பை அடைவதற்கு ஏற்படும் அனைத்து செலவுகளையும் கழிக்கிறது. இது வாடிக்கையாளர்களை ஈர்ப்பதற்கும் திறமையான முறையில் செயல்படுவதற்கும் ஒரு வணிகத்தின் திறனை அளவிடுகிறது.
  • இருப்புநிலை. இந்த ஆவணம் ஒரு வணிகத்தின் சொத்துக்கள், பொறுப்புகள் மற்றும் சமபங்கு ஆகியவற்றை அறிக்கையிடல் காலத்தின் முடிவில் வழங்குகிறது. இது ஒரு நிறுவனத்தின் நிதி நிலையை ஒரு கட்டத்தில் முன்வைக்கிறது, மேலும் ஒரு நிறுவனத்தின் பில்களை செலுத்துவதற்கான திறனை தீர்மானிக்க நெருக்கமாக மதிப்பாய்வு செய்யப்படுகிறது.
  • பண புழக்கங்களின் அறிக்கை. இந்த ஆவணம் அறிக்கையிடல் காலத்தில் பணத்தின் ஆதாரங்களையும் பயன்பாடுகளையும் முன்வைக்கிறது. வருமான அறிக்கையில் தோன்றும் நிகர வருமானத்தின் அளவு அறிக்கையிடல் காலத்தில் பணத்தின் நிகர மாற்றத்திலிருந்து மாறுபடும் போது இது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

கணக்கீட்டின் வழங்கப்பட்ட அடிப்படைகள் கணக்காளர் நிகழ்த்திய செயல்பாடுகளின் மிகச்சிறந்த வெளிப்பாட்டை மட்டுமே குறிக்கின்றன. கணக்கியலின் குடையின் கீழ் வரும் பல மேம்பட்ட தலைப்புகள் உள்ளன, அவை:

 • செலவு கணக்கியல். தயாரிப்பு செலவுகளை மதிப்பாய்வு செய்தல், இயக்க மாறுபாடுகளை ஆராய்வது, இலாபத்தன்மை ஆய்வில் ஈடுபடுவது, சிக்கல் பகுப்பாய்வு மற்றும் பல செயல்பாட்டு தலைப்புகளில் ஈடுபடுகிறது.
 • உள் தணிக்கை. பரிவர்த்தனைகள் சரியாக செயலாக்கப்பட்டனவா என்பதையும், நிறுவப்பட்ட கட்டுப்பாட்டு முறைமை ஊழியர்களால் பின்பற்றப்பட்டுள்ளதா என்பதையும் உள் பதிவுகளை ஆராய்வதை உள்ளடக்குகிறது.
 • வரி கணக்கியல். வரி செலுத்துதல்களைக் குறைக்க அல்லது ஒத்திவைக்கத் திட்டமிடுவதோடு, பல வகையான வரிவிதிப்புகளையும் தாக்கல் செய்கிறது.