மறு மூலதனமாக்கல்

ஒரு வணிகத்தின் கடன் மற்றும் பங்கு அமைப்பு கணிசமாக மாற்றப்படும்போது மறு மூலதனமாக்கல் ஏற்படுகிறது. இது வழக்கமாக வணிகத்தை இன்னும் உறுதியான நிதி நிலையில் வைப்பதற்காக நிலுவைக் கடனை ஒரு நிறுவனத்தின் பங்குக்கு மாற்றுவதாகும். இந்த செயல்முறை பொதுவாக கடன் வழங்குநர்களுக்கு பயனளிக்காது, அவர்கள் பங்கு உரிமையின் பாதுகாப்பின்மைக்காக கடன் திருப்பிச் செலுத்துதலின் பாதுகாப்பை மாற்றிக் கொள்கிறார்கள். புதிய பங்குகளின் குறிப்பிடத்தக்க பிரசாதம் வழங்கப்படும்போது மறு மூலதனமாக்கலும் ஏற்படலாம். பிரசாதத்தின் பின்னணியில் உள்ள பணத்தை கடனை அடைப்பதற்குப் பயன்படுத்துவது. இது குறிப்பிட்டுள்ள பங்கு இடமாற்றத்திற்கான கடன் அதே விளைவைக் கொண்டுள்ளது.

ஒரு மறு மூலதனத்தை தலைகீழ் திசையில் பயன்படுத்தலாம், பங்குகளை திரும்ப வாங்குவதற்காக கடனை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். அவ்வாறு செய்வது நிறுவனத்தை ஆபத்தான நிதி நிலையில் வைக்கிறது, இது ஒரு விரோதமான வாங்குபவருக்கு குறைந்த கவர்ச்சியை அளிக்கிறது.