ஒரு நிறுவனத்தின் புத்தக மதிப்பை எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது

ஒரு நிறுவனத்தின் புத்தக மதிப்பு மதிப்பு முதலீட்டாளர்களால் அதன் பங்குகள் அதிகமாக மதிப்பிடப்படுகிறதா அல்லது குறைவாக மதிப்பிடப்படுகிறதா என்பதை தீர்மானிக்க வேண்டும். ஒரு நிறுவனத்தின் புத்தக மதிப்பு என்பது அதன் மிக சமீபத்திய இருப்புநிலைப் பங்குதாரர்களின் பங்குப் பிரிவில் அறிக்கையிடப்பட்ட அனைத்து வரி பொருட்களின் மொத்தத் தொகையாகும். அனைத்து சொத்துக்களும் அவற்றின் புத்தக மதிப்புகளில் கலைக்கப்பட்டு, கூறப்பட்ட கடன்களை அடைக்கப் பயன்படுத்தப்பட்டால், இது மீதமுள்ள பணத்தின் மீதமுள்ள தொகையாகும். ஒரு நிறுவனத்தின் புத்தக மதிப்பு அதன் சந்தை மதிப்பிலிருந்து கணிசமாக வேறுபடலாம், இது பொதுவாக அதிகமாக இருக்கும். ஒரு மூன்றாம் தரப்பினர் ஒரு வணிகத்திற்கான புத்தக மதிப்பை விட கணிசமாக அதிகமாக செலுத்த முடியும், ஏனென்றால் இருப்புநிலைக் குறிப்பில் கூறப்பட்டதை விட பல கூடுதல் நன்மைகளைப் பெற முடியும். உதாரணத்திற்கு:

  • ஒரு நிறுவனத்தின் பிராண்ட் பெயர்களின் மதிப்பு

  • ஒரு நிறுவனத்தின் அறிவுசார் சொத்தின் மதிப்பு

  • ஒரு நிறுவனத்தின் அருவமான சொத்துகளின் மதிப்பு

  • ஒரு மதிப்புமிக்க சந்தையில் ஒரு நிறுவனத்தின் ஆரம்ப நிலைப்பாட்டின் மதிப்பு

  • ஒரு நிறுவனத்தின் விநியோக வலையமைப்பின் மதிப்பு

சில சந்தர்ப்பங்களில் ஒரு நிறுவனம் அதன் புத்தக மதிப்பை விட குறைவாக விற்கலாம். இருப்புநிலைக் கணக்கில் சொத்துக்கள் அதிகமாக இருக்கும்போது அல்லது "தீ விற்பனை" நிலைமை இருக்கும்போது, ​​வணிகத்திற்காக போட்டி சலுகைகளை வழங்கும் சில வாங்குபவர்கள் இருக்கும்போது இது நிகழலாம்.