கறுப்பு சந்தை

ஒரு கறுப்புச் சந்தை என்பது சட்டவிரோத, கட்டுப்பாடற்ற மற்றும் கட்டுப்பாடற்ற முறையில் பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளை விற்பனை செய்வதை உள்ளடக்கியது. அரசாங்கம் விலைகளைக் கட்டுப்படுத்த முயற்சிக்கும்போது அல்லது பரிவர்த்தனைகளுக்கு அதிக வரிச்சுமையை விதிக்கும்போது கறுப்புச் சந்தைகள் பொதுவாக எழுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு அரசாங்கம் எரிபொருளுக்கு விலைக் கட்டுப்பாடுகளை விதிக்கும்போது, ​​நிலையான விகிதத்தை விட அதிகமாக செலுத்த விரும்பும் நபர்கள் ஒரு கறுப்புச் சந்தையின் தேவைப் பக்கத்தை உருவாக்குவார்கள். அதிக விலையில் எரிபொருளை அவர்களுக்கு வழங்க விரும்பும் எவரும் சந்தையின் விநியோக பக்கத்தை உருவாக்குகிறார்கள். இதேபோல், அரசாங்கம் சிகரெட்டுகளுக்கு அதிக வரி கூடுதல் கட்டணம் விதிக்கும்போது, ​​சிகரெட்டுகள் மிகக் குறைந்த விலையில் வர்த்தகம் செய்யப்படும், ஆனால் வரி இல்லாமல், செழிப்பான ஒரு கறுப்பு சந்தை இருக்கும் என்று தெரிகிறது. ஒரு கறுப்புச் சந்தையின் மற்றொரு எடுத்துக்காட்டு நாணய வர்த்தகத்தில் உள்ளது, இது ஒரு அரசாங்கம் அதன் நாணயத்தை மற்ற நாணயங்களுக்கு மாற்றக்கூடிய மாற்று விகிதத்தில் பூட்டும்போது எழுகிறது.

கறுப்புச் சந்தை பரிவர்த்தனைகள் எப்போதுமே சட்டவிரோதமானவை, எனவே அரசாங்கங்கள் பொதுவாக அமலாக்கப் பிரிவுகளைக் கொண்டுள்ளன, அவை கறுப்பு சந்தை பரிவர்த்தனைகளைத் தேடுகின்றன, அவற்றில் ஈடுபடுவோருக்கு அபராதம் விதிக்கின்றன. ஒரு நாடு அதன் பொருளாதாரத்தின் கறுப்புச் சந்தைக் கூறு பெரிதாக இருக்கும்போது பாதிக்கப்படக்கூடும், ஏனென்றால் எந்தவொரு வரி வருவாயையும் அரசாங்கத்தால் பெற முடியவில்லை; இதன் விளைவாக பொது சேவையின் மிகக் குறைந்த அளவாக இருக்கலாம். மேலும், பொருளாதாரத்தின் உண்மையான அளவை அளவிட இயலாது, ஏனெனில் இது அதிகம் தெரிவிக்கப்படவில்லை.

கறுப்புச் சந்தைகளுக்கு பல தீங்குகள் உள்ளன, அவற்றில் பின்வருவன அடங்கும்:

  • பங்கேற்பாளர்களுக்கு ஒருவருக்கொருவர் சட்டப்பூர்வமாக செயல்படுத்தக்கூடிய உரிமைகள் இல்லை.

  • ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றங்கள் சம்பந்தப்பட்டிருக்கலாம்.

  • ஒரு வாங்குபவர் தரமற்ற பொருட்கள் அல்லது சேவைகளுடன் சேணம் அடையலாம்.

ஒத்த விதிமுறைகள்

ஒரு கருப்பு சந்தை நிழல் பொருளாதாரம் அல்லது நிலத்தடி பொருளாதாரம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.